Кыргыз тилинен котормочу

Кыргыз тилинен котормочу

Кыргыз тилинен котормочу

Аймак:: Бишкек шаары

Жарык көргөн күнү: 10 бирдин айы 2021

Кызматы: 

Кыргыз тилинен котормочу (Бишкек ш.)

Квалификациялык талаптар:

Талапкер төмөнкү квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө тийиш: 

 • жогорку кесиптик билимге ээ болуу;
 • котормочунун кызматында бир жылдан кем эмес иш стажы;
 • банк чөйрөсүндөгү котормочунун иш тажрыйбасына ээ болуу.

Талапкер билүүгө тийиш:

 • Кыргыз жана орус тилдерин.
 • Экономикалык, илимий-техникалык котормонун методикасын. Экономикалык жана башка атайын адабияттарды, ошондой эле отурумдардын, кеңешмелердин материалдарын ж.б.у.с. которууну.
 • Котормолордун тематикасы боюнча кыргыз жана орус тилдериндеги терминологияны.
 • Сөздүктөрдү, терминологиялык стандарттарды, жыйнактарды жана маалыматтамаларды.
 • Илимий адабий редактирлөөнүн негиздерин.
 • Кыргыз жана орус тилдеринин грамматикасы менен стилистикасын.
 • Эмгек жөнүндө мыйзамдарды.
 • Ички эмгек тартиби эрежелерин.
 • Эмгекти коргоонун эрежелери менен ченемдерин, коопсуздук техникасын.
 • Уюштуруучулук-тескөөчүлүк документтердин долбоорлорун даярдоону.
 • Персоналдык компьютер жана кеңсе техникасы менен иштөө көндүмдөрүнө ээ болуу;
 • Ишкер кат жазышууну жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү көндүмдөрүнө ээ болуу;

 

Резюмени төмөнкү дарекке салуу зарыл: hrm@keremetbank.kg жана hrm@rib.kg 

* Банк көбүрөөк туура келген талапкерлерди маектешүүгө чакыруу укугун өзүнө калтырат.

Анкета толтуруу

Бaардык бош орундарды көрүү

close