Ишкердик ийгилик

Ишкердик ийгилик

"ИШКЕРДИК ИЙГИЛИК" БИЗНЕС-НАСЫЯСЫ БИЗНЕСИҢИЗДИН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮН КЕҢЕЙТҮҮ ҮЧҮН! 

ААК «Керемет Банк» эң пайдалуу жана жеткиликтүү шарттарда ата мекендик ишкерлердин бизнесин өнүктүрүү үчүн «Ишкердик ийгилик» кредиттик өнүмүн сунуштайт.

Эгерде, Сизге карыз алуу ресурстарынын зарыл болгон өлчөмүн алуу үчүн күрөөлүк камсыздоо жетишпей жатса, бизнес-насыянын 50 пайзына чейинки кепилдикти тариздөө аркылуу “Керемет Банк” менен “Кепилдик фондунун” биргелешкен сунушунан пайдаланыңыз.

Насыяны ким ала алат?
Туруктуу бизнеси бар, 6 айдан кем эмес үзгүлтүксүз иштеп жаткар жеке жана юридикалык жактар. 
Каржылоо тармактары
 • Өндүрүш жана кайра иштетүү;
 • Туризм;
 • Транспорт жана байланыш;
 • Турак жай курулушу;
 • Билим берүү;
 • Медицина.
Максаттуу багыт
 • Өндүрүш жана кайра иштетүү, туризм жана транспорт, турак жай курулушу, билим берүү жана медицина инфраструктурасын каржылоо;
 • Сатып алуу/оңдоо/негизги каражаттарды кайра куруу;
 • Коммерциялык максатта кыймылсыз мүлктү сатып алуу;
 • Жүгүртүм каражаттарды толуктоо;
 • Алардын тармактуу жана максатуу багыты учурдагы өнүмдүн талаптары дал келген насыяларды кайра каржылоо;
 • Агрардык бизнести өнүктүрүү.
Насыянын суммасы  200 000 KGSдон баштап 35 000 000 KGSго чейин
Пайыздык өлчөм*
 •  200 001 KGSдон баштап 1 000 000 KGSго чейин (кошо эсептегенде) - 17%
 • 1 000 001 KGSдон баштап 10 000 000 KGSго чейин (кошо эсептегенде) - 16%
 • 10 000 001 KGSдон баштап 35 000 000 KGSго чейин (кошо эсептегенде) - 15%
Насыянын иштөө  мөөнөтү 60  айга чейин
Камсыздоо
 1. Күрөө –кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк;
 2. Кепилдик.
Насыяны жоюу 
 • Ай сайын төлөм аткаруунун негизинде Аннуитеттик төлөмдөр менен;
 • Тең үлүштүү ай сайын төлөм аткаруунун негизинде жоюу;
 • Ийкемдүү график (бизнес сезондуу болгон учурда ар бир айга жеке төлөм аткаруу графигин орнотуу мүмкүн);
 • Насыянын негизги бөлүгүн жоюу боюнча мөөнөтүн узартууга мүмкүн  

НАСЫЯ АЛУУГА ӨТҮНМӨ КАЛТЫРУУ

*Жылдык эффективдүү пайыздык өлчөм 16,08% баштап.

Бизнес-насыя боюнча суроолорго жооп алуу үчүн банктын филиалдарына же төмөнкү телефон номуру аркылуу Контакт борборуна кайрылсаңыз болот: (312) 55 44 44

close