Корреспондент-банктар

Корреспондент-банктар

«КЕРЕМЕТ БАНК» ААКнун «НОСТРО» ЭСЕПТЕРИ БОЮНЧА КОРРЕСПОНДЕНТ-БАНКТАРЫНЫН ТИЗМЕСИ

«СБЕРБАНК» ПАК (МОСКВА ш., РОССИЯ, SWIFT: SABRRUMMXXX)

Валюта Корреспонденттик эсептин номери
RUB 30111810000000001681
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» ПАК (БЛАГОВЕЩЕНСК ш., РОССИЯ SWIFT: ASANRU8XXXX)
Валюта Корреспонденттик эсептин номери
RUB 30111810500000007814
USD 30111840800000007814
CNY 30111156400000007814
JPY 30111392400000007814
«БАНК УРАЛСИБ» ПАК (МОСКВА ш., РОССИЯ, SWIFT: AVTBRUMMXXX)
Валюта Корреспонденттик эсептин номери
RUB 30111810400010000068
USD 30111840700010000068
EUR 30111978300010000068
АКБ "НОВИКОМБАНК" АК (Москва ш., РОССИЯ, SWIFT: CNORUMMXXX)
Валюта Корреспонденттик эсептин номери
RUB 30111810400000000433
USD 30111840700000000433
EUR 30111978300000000433
"ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПАК (МОСКВА ш., РОССИЯ, SWIFT: PRMSRUMMXXX)
Валюта Корреспонденттик эсептин номери
RUB 30111810800000098201
"Банк ЦентрКредит" АК (Алматы ш., Казахстан, SWIFT: KCJBKZKX)
Валюта  Корреспонденттик эсептин номери
KZT KZ678560000004428971
USD KZ828560000004428992
"Евразийский банк развития" (Алматы ш., Казахстан, SWIFT: EABRKZKAXXX)
Валюта  Корреспонденттик эсептин номери
KZT KZ057000000201300135
RUB 30111810000000000018
BANK OF CHINA (XINJIANG BRANCH) (Урумчи ш., Китай, SWIFT: BKCHCNBJ760)
Валюта Корреспонденттик эсептин номери
CNY 107040887856
«Россельхозбанк» АК (Москва ш., Россия, SWIFT:RUAGRUMMXXX)
Валюта Корреспонденттик эсептин номери
EUR 30111978500000000105
USD 30111840900000000105
RUB 30111810600000000105 
Банк «ФК Открытие» АК (Москва ш., Россия, SWIFT:JSNMRUMMXXX)
Валюта Корреспонденттик эсептин номери
RUB 30111810000000000014
USD 30111840100000000007
EUR 30111978000000000011
“Алокабанк” АК (Ташкент ш., Узбекистан, SWIFT: JSCLUZ22XXX)
Валюта Корреспонденттик эсептин номери
USD 21002840100090220001

Байланыш үчүн:

720001, Бишкек ш., Тоголок Молдо к., 40/4 Телефону: + 996 (312) 55 44 44
Факсы: + 996 (312) 31 31 00

E-mail: call-center@keremetbank.kg.

Корреспонденттик байланыш бөлүмү:
Омурова Эллира Сагынбековна 
Omurova_E@keremetbank.kg

close