Турак жай-сактык

Турак жай-сактык

АКЧАҢЫЗДЫ «КЕРЕМЕТ БАНКТЫН» ЖАРДАМЫ МЕНЕН САКТАҢЫЗ ЖАНА ТУРАК-ЖАЙ САТЫП АЛЫҢЫЗ!

«Керемет Банк» Бишкек филиалында белгилүү бир мөөнөт ичинде турак жай сатып алуу үчүн акча топтоону каалагандар үчүн “Турак жай-сактык” деген аталыштагы жаңы аманатты ишке киргизип жатат.

Аманаттын негизги шарттары:

  • Аманат мөөнөтү - 24 айдан 36 айга чейин;
  • Пайыздарды төлөө - мөөнөттүн акырында;
  • Толуктап туруу мүмкүнчүлүгү – сатылып алынуучу турак жайдын болжолдуу наркынын 30 пайызынан кем эмесин топтоо мүмкүнчүлүгү үчүн белгиленген айлык ыргакка ылайык*;
  • Жарым-жартылай алуу – каралган эмес;
  • Келишимди мөөнөтүнөн мурда жокко чыгаруу – “талап кылуу боюнча” аманат чени менен**;
  • Аманатты автоматтык түрдө узартуу – каралган эмес.

Аманаттын мөөнөтү аяктагандан кийин кардарга "Турак жай-сактык ипотекасы"  аталышындагы насыяны тариздөө мүмкүнчүлүгү берилет.

Пайыздык коюмдары***:

Валютасы Мөөнөттөрү
24 ай 36 ай
KGS 3% 4%

Сом менен натыйжалуу пайыздык чен - 4,1 %га чейин

*Ар ай сайын жүргүзүлүүчү төгүмдүн суммасы 1/n мөөнөтүнөн (мында n – аманатдын ар айдагы мөөнөтү) жана сатылып алынуучу турак жайдын 30 %ы өлчөмүндөгү зарыл сумманы жабуу үчүн аманатдык эсептин бүткүл иштөө мөөнөтүндө анда топтолууга тийиш болгон суммадан көз каранды.

** Аманаттын талап кылуу боюнча чени - 0%.

*** Таблицада белгиленген пайыздык чендер жылдык.

ЭСКЕРТМЕ: Банк жекече тарифтерди өзгөртүү жана аныктоо укугун өзүнө калтырат.

«Керемет Банк» ААКунда банк эсептерин ачуунун жана жүргүзүүнүн эрежелери

close