Социалдык ипотекасы

Социалдык ипотекасы

Социалдык ипотекасы

 

«КЕРЕМЕТ БАНКТАН» СОЦИАЛДЫК ИПОТЕКАСЫ!

Артыкчылыктар:

 • Ипотекалык кредиттөө боюнча төмөн пайыздык өлчөмдөр.
 • Ипотекалык келишимди жазып-каттоонун оперативдүү мөөнөтү.
Кредиттөө шарттары:
Социалдык ипотеканы ким ала алат?

Физикалык жактар – бюджет чөйрөсүнүн жумушчулары:

 • Эмгек стажы 2 жылдан кем эмес жана учурдагы иш орду боюнча үзгүлтүксүз эмгек стажы 1 жылдан кем эмес болушу керек.
 • Кардардын, ошондой эле анын жубайында жана жашы жетелек балдарында өзүнүн турак жайы болбош керек.
 • Кардардын, жубайынын жана жашы жете элек балдарынын акыркы 2 жылдын ичинде турак жай сатып алуу жана сатуу жарандык-укуктук келишими болбош керек.
Ипотека боюнча пайыздар* Алгачкы төлөмү жок  же төлөм 20% аз болуп жана кошумча күрөө койгондо Алгач төлөмү 20%дан 30%га чейин болгон учурда Алгач төлөм 30%дан ашык болгон учурда
Жылына 10,5% Жылына 9,5% Жылына 8,5%
Кредиттин суммасы 350 000 KGSдон баштап 3 000 000 KGSго чейин

Ипотекалык кредиттин иштөө мөөнөтү

15 жылга чейин
Кредиттин максаттуу колдонулушу Жашоого жарактуу кыймылсыз мүлк сатып алуу
Сатып ала турган кыймылсыз мүлккө чен белгилер
 1. Көп батирлүү үйдөгү батирдин жалпы аянты 80м² ашпаш керек;
 2. Жеке турак жайдын жалпы аянты 150м² ашпаш керек;
 3. Сатып ала турган кыймылсыз мүлктүн 1м² баасы 70 000 сомдон ашпаш керек.
 4. Турак жайды кардардын, жубайынын жакын туугандарынан сатып алууга тыйуу салынат.
 5. Турак жай зайым алуучу эмгек ишмердигин жүргүзгөн жери боюнча сатылып алынышы керек (ошол областтын ичинен). 
Камсыздоо
 1. Күрөө – кыймылсыз мүлк (анын ичинде сатып алынган кыймылсыз мүлк);
 2. Кепил болгон бир адам.
Күрөөнү камсыздандыруу
  Милдетүү болуп саналат
Кредитти жоюу шарттары
  Ай сайын төлөмдүн негизинде аннуитеттик төлөмдөр менен

Жылдык эффективдүү пайыздык өлчөм 9,56% баштап.

Зайымчыдан/Кепилдик берүүчүдөн кредитти жазып-каттоо үчүн зарыл болгон документтер:

 1. Паспорттордун көчүрмөсү Зайымчы/Кепилдик берүүчү/Күрөө берүүчү.
 2. Жашаган жерден маалым кат.
 3. Акыркы 12 айдын айлык акы жөнүндө маалым кат (кардардын жана анын жубайынын, үй-бүлөнүн жыйынды кирешесин эсептөө үчүн).
 4. Нике жөнүндө же никени бузуу жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү.
 5. Кардардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн баарына Мамкаттоодон маалым кат: менчигинде турак жай жок жана акыркы эки жыл ичинде турак жай сатып алуу жана сатуу жарандык-укуктук келишими болбогонун аныктаган маалым кат.
 6. Күрөөгө коюлган мүлктүн укугун белгилөөчү жана укугун күбөлөндүргөн документ.
 7. Кредиттик адистин ыктыяры боюнча сураган анализ жүргүзүү үчүн зарыл болгон, башка документтер

Кыймылсыз мүлк түрүндөгү күрөөнү камсыздоого талаптар:

Кредитти камсыздоо боюнча кыймылсыз мүлктү кабыл алса болот, салынган жылына жана дубалдын материалына карата, таблицада көрсөтүлгөн шарттарга ылайык.**

Кыймылсыз мүлктүн категориясы Дубалдын материалы Салынган жылы
Батирлер темир-бетон 1960 баштап
Батирлер кирпич 1960 баштап
Батирлер башка бардыгы 1980 баштап
Турак үйлөр кирпич 1960 баштап
Турак үйлөр саман куйган кыш (чийки, сокмо) 1980 баштап
Турак үйлөр башка бардыгы 1980 баштап
Киши жашаганга ылайыкталбаган бөлмө темир-бетон 1960 баштап
Киши жашаганга ылайыкталбаган бөлмө кирпич 1960 баштап
Киши жашаганга ылайыкталбаган бөлмө башка бардыгы 1980 баштап

** Күрөөнү камсыздоого, салынган жылы  учурдагы таблицада көрсөтүлгөн мөөнөттөн ашкан кыймылсыз мүлктү берген учурда, Банк кошумча кыймылсыз мүлк түрүндөгү күрөө коюуну талап кылышы мүмкүн.

close