Сатып алуулар

Сатып алуулар

 

 • 2022-жылдын  05-августунун  саат 10.00нө чейин, «Керемет Банк» ААК «Керемет Банк» ААКнын муктаждыктары үчүн Apple  НОУТБУК аппаратын (MacBook Pro 14" M1 Pro 8-CPU 14-GPU 512 GB Серый Космос) сатып алууга кызыкдар экендигин билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын  29-августунун саат 15.00нө чейин, "Керемет Банк" ААК  ЭЛКАРТ ПЛАСТИК КАРТАЛАРЫН САТЫП АЛУУГА кызыкдар экендигинин  билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар. 
 • 2022-жылдын 28-июнунун саат 11.00нө чейин, «Керемет Банка» ААКнын банкоматтык-терминалдык жабдуулары үчүн NFC Карт ридерлерди сатып алууга кызыкдар экендигин билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын 12-июлунун саат 10.00нө чейин, «Керемет Банк-Бишкек» ААКФнын сактык кассаларында (СК Манаса 7б, СК Кант, СК Токмок) оңдоо иштерин өткөрүү боюнча кызматтардысатып алууга кызыкдар экендигин билдирет.  Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын 14-июнунун саат 11.00нө чейин, «Керемет Банк» ААК муктаждыктары үчүн ИБП APC by Schneider Electric APCRBC140r Аккумулятор сатып алууга кызыкдар экендигин билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын  27-майынын саат 11.00нө чейин, «Керемет Банк» ААК Банк муктаждыктары үчүн Kaspersky Security Center программасына карата лицензияларды узартууну сатып алууга кызыкдар экендигин билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын  13-майынын саат 10.00нө чейин, «Керемет Банк» ААК Башкы кеңсенин 5 жана 7-кабаттарындагы желдетүүчү системаларга оңдоо-түзөө иштерин өткөрүү үчүн кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга кызыкдар экендигин билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын 25-апрелинин,  жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:00нө чейин, «Керемет Банк» ААК бирдей конфигурациядагы 4 эсептөөчү түйүндөрдү сатып алуу үчүн ТЕНДЕР жарыялайтТалаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын 15-апрелинин, жергиликтүү убакыт боюнча саат 13.00нө чейин, «Керемет Банк» ААКда күрөөлүк мүлктү сатуу боюнча (соттук эмес тартипте) коомдук тооруктарды өткөрүү үчүн кызматтарды сатып алууга кызыкдар экендигин билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын 30-мартынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 15.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы,  ЭЛКАРТ ПЛАСТИК КАРТТАРЫН САТЫП АЛУУГА кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2021-жылдын 29-мартынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 11.00дө аяктайт, "Керемет Банк" ААКсы,  "Керемет Банк" ААКынын муктаждыктары үчүн орун алган функционалды кеңейтүү жана техникалык колдоо менен DLP миграциясы боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга  кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын 22-мартынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 15.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы,  ЭЛКАРТ ПЛАСТИК КАРТТАРЫН САТЫП АЛУУГА кызыкдар экендигин билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын 16-мартынын,  жергиликтүү убакыт боюнча саат 10.00нө  чейин, «Керемет Банк» ААК Банктын АТМжПТ үчүн запастык бөлүктөрдү жана тетиктерди (ЗжТ) сатып алууга кызыкдар экендигин билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын 25-февралынын,  жергиликтүү убакыт боюнча саат 13.00нө чейин, «Керемет Банк» ААКда күрөөлүк мүлктү сатуу боюнча (соттук эмес тартипте) коомдук тооруктарды өткөрүү үчүн кызматтарды сатып алууга кызыкдар экендигин билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын 15-февралынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 13.00нө чейин, «Керемет Банк» ААКда күрөөлүк мүлктү сатуу боюнча (соттук эмес тартипте) коомдук тооруктарды өткөрүү үчүн кызматтарды сатып алууга кызыкдар экендигин билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.

 

 • 2022-жылдын 14-февралынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 13.00нө чейин, «Керемет Банк» ААК  өз муктаждыктары үчүн котормочулук кызматтарын сатып алууга кызыкдар экендигин билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын 01-февралынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 13.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы,  "Керемет Банк" ААКынын муктаждыктары үчүн азык түлүк жана чарбалык химия сатып алууга  кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын 19-январынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 13.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы,  "Керемет Банк" ААКынын муктаждыктары үчүн азык түлүк жана чарбалык химия сатып алууга  кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын 21-январынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 12.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы,  "Керемет Банк" ААКынын муктаждыктары үчүн кеңсе товарларын сатып алууга  кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын 19-январынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 11.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы,  "Керемет Банк" ААКынын муктаждыктары үчүн кеңсе кагазын сатып алууга  кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын 17-январынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 12.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы,  "Керемет Банк" ААКынын муктаждыктары үчүн кассалык чыгым материалдарын сатып алууга  кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2022-жылдын 17-январынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 11.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы,  "Керемет Банк" ААКынын муктаждыктары үчүн Kaspersky for MS Exchange лицензиясын сатып алууга  кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.


 

close