Payment terminals

Payment terminals

Title Address
LLC "MCC Amanat Credit" Chui region, Karabalta, Kojomberdiev St., 125
Naz-Tilek Store Bishkek city, Gorodok Energetikov microdistrict, Zelenaya Str. 12/2
Office of the Osh branch of LLC "Aknet" Osh region, Osh city, Masaliev Ave., 67
Market "Arstan" Chuy region, Mramornoe v., Yubileinaya St., 1
Mini market "Nur-El" Jalalabat region, Suzak d., s/o Tash-Bulak, Yntymak v., Arzy Karimbekov St.
Oroi aiyl aimak kenesh Talas region, Bakai-Ata district, Kyrgyzstan v., Eshenkulov St., 7
Village Council of Suzak Jalalabat region, Suzak d., Suzak v., A.Yunusov st.,2
Store "Bekturgan" Talas region., Talas , Ch.Aitmatov St., 331
Aknazarov ayil okmotu Talas region, Bakai-Ata district, s. Kyzyl-October, Aman St., w/n
Cafe "Empire of Pizza - 7 md" Bishkek, Yunusaliev St., 17/1
Hypermarket "Frunze" Jalalabat region, Jalalabat city, Osmonov Str. unnumb.
"Plaza" Shopping Center Jalalabat region, Jalalabat city, Toktogul Str., 40
Non-profit Educational Institution "Modern International University" Jalalabat region, Jalalabat city, Pushkin Str. 152.
Market "Bereke" Jalalabat region, Jalalabat city, Manas Str. unnumb.
Branch of Manas Bishkek, Zhukeyev-Pudovkin St., 61
Store "Suyorkul" Bishkek, Enesai massif, Kultegin St., 1
Store "Zhol Azik" Bishkek, Zhibek-Zholu Ave. 263/2
Cafe "Empire Pizza - Area" Bishkek, Chui Ave. 114
Energosbyt of "Severelektro" JSC Bishkek, Togolok Moldo St., 70A
Cafe "Empire of Pizza-Turusbekov" Bishkek, Sydykov St., 250
Savings Bank No. 049-24-13 Branch of "Keremet Bank- Talas" OJSC Talas,Manas St., 185
"Coffee Shop 135" Bishkek, Togolok Moldo St., 6
Educational Institution "Academy of Tourism" Bishkek Shabdan Baatyr Ave, 99
Educational Institution "Academy of Tourism" Bishkek Shabdan Baatyr Ave, 99
Cafe "Pizza Empire - Polytech" Bishkek, Akhunbaev St., 173/1
Bishkek Administration of gas facilities Bishkek, Toktogul St., 45
Store "Yamato" Bishkek, Elebesov St., 120
Cafe "Empire Pizza - НES" Bishkek, Chui Ave. 43
г. Бишкек, пр. Чуй. 166
CJSC MFC "Ayu Finance" branch "Osh" Osh region, Osh city, Masaliev ave., 4/10
Store "Firefly" Bishkek, Patrice Lumumba St., 56
Store "Ak Kush" Bishkek, Chui Ave. 125/1
Savings Bank No.049-11-25 (Branch in Bishkek) Bishkek, Manas Ave., 7B
Branch of Bishkek Bishkek, Тogolok Moldo St., 40/4
Savings Bank No 049-13-41 (Branch of "Keremet Bank- Issyk-Kul" OJSC) Naryn region, Naryn city, Shuller St.,24A
Branch of Chui Bishkek, M.Guard b., 14
Savings Bank No.049-01-12 (Branch of Bishkek) Bishkek, Moscow St., 172
Savings Bank No. 049-32-42 (Kelechek market) Branch of "Keremet Bank-Osh" OJSC Osh city, Masaliev Ave. 44
Automash Radiator Bishkek, Matrosov St., 1A
NBKR Bishkek, Umetaliev St., 101
Head office of "Severelektro" JSC Bishkek, Chkalov St., 3
State Tax Authority Administration in Sverdlov district of Bishkek city Bishkek, Chui Ave., 4
Village office of Orgochorsky rural district Issyk-Kul region, Zhety-Oguz district, Orgochor v., Toktogul St., №7
Otuz Adyr ayil okmotү Osh region, Kara-Sui district, Otuz-Adyr village, St. A. Atambieva, 16
MEDI Clinic Bishkek, Suerkulov St., 5/3
Savings Bank No.049-03-39 (Branch of Chui) Bishkek, B. Beishenalieva St, 31, apt. 23
Hypermarket "Alma - GUM" Bishkek, Chui Ave., 72
Residential complex "Akun" Block-2 Bishkek, Ch. Aitmatova Ave. 97/1
Cafe "Empire Pizza - 8 md" Bishkek, 8 md, Kamskaya St., 40
Supermarket "Sheker" (Taatan) Bishkek, Lermontov St., 12
Representative office "Karakol" CJSC "Microfinance company" Ayu finance " Issyk-Kul region., Karakol с., Torgoev St., w/n
Cafe "Empire Pizza -6 md" Bishkek, Karalaev St., 1/1
Supermarket "Sheker" (Lower Ala-Archa) Chuy region, Lower Ala-Archa v., Kyrgyz St., 223
Territorial hospital of Kara-Balta city Chuy region, Kara-Balta, Beishenaliev St., 1
Branch of Kara-Balta Chuy region, Kara-Balta, Kozhomberdiev St., 125
Store "Bereke" Bishkek, h / e Kalys-Ordo, St. Kalys-Ordo 107th, 53
Alamudun ayil okmotu Chuy region, Alamudun v., Naberezhnaya St., 300A
Kara-Zhigach aiyl aimak (administrative division) Chuy region, Kara-Zhigach v., Frunze St., 83
State Tax Authority Administration in Zhayyl district Chuy region, Kara-Balta, Krupskaya St., 16
Ala-Archa ayil okmotu Chuy region, Mramornoe v., Yubileinaya St., 1
Public association of the residential town "Ala-Archa" Chuy region, Tash-Debe v, residential town Ala-Archa, 23/1
Store "Samur" Chuy region, Manas v., Friendship St., w/n
Store "Layly" Chuy region, Novopokrovka v., Lenin_Mayakovsky St.
Department for registration of vehicles and drivers under SRS of the Government of the KR Chuy region Alamudun d., Nizhny Ala-Archa v., Shkolny lane, 7A
Lebedinovsky aiyl aimak (administrative division) Chuy region, Lebedinovka v., Victory Ave., 121
Prigorodnyi aiyl aimak (administrative division) Chuy region, Prigorodnoye v., Yubileinaya St., 17
Lenin aiyl aimak (administrative division) Chuy region, Lenin v., Kurmanzhan Datka St., 236
Village council of Birlik Batken region, Kadamjai d., Ormosh v.
Hotel "Caprice-Issyk-Kul" Issyk-Kul region, Issyk-Kul district, Bakty-Dolonotu v.
Mayor's office of Kant city Chui region, Kant, Moscow St., 8
Cafe "Empire Pizza - Kant" Chuy region, Kant, Lenin St., 47/2, Victory Park
Branch "Chuigaz" LLC "Gazprom Kyrgyzstan" Chui region, Tokmok, Gorky St, 1, 12 passage
Savings Bank No.49-01-10 (Bishkek Branch) Chuy region, Tokmok, Boronchiev St., 43
Nizhnyaya Alaarcha aiyl aimak (administrative division) Chuy region Alamudun d., Nizhnyaya Alarcha v., Kyrgyz St., 193
Cafe "Empire of pizza - Kara-Balta" Chuy region, Kara-Balta, Beishenaliev St., 9
Savings bank No. 049-20-35 (Branch Kadamjay) Batken, Nurgazieva St., 26
State Tax Authority Administration in Batken distric Batken, the quarter "Kyzyl-Zhol" Tegirmenbashi St, w/n
Cafe "Texas" Batken region, Kadamzhay d., Akturpak, Torgovyi v.
Kadamjay branch Batken region, Pulgon v., A.Zhalilov St., 3a
Microcredit company Oxus Batken region, Kadamzhay, Orozbekov St., w/n
Frunze ayil okmotu Chuy region, Sokuluk d., Frunze v., Institute St., 21
Uch-Korgon Village Council (administrative division) Batken region, Uch-Korgon v., Lenin St., 146
Savings Bank No.049-20-18 (Branch of Kadamjay) Batken region, Kyzyl-Kiya, Asanaliev St., w/n
Azyk Ordo3 Store Jalalabat region, Nooken district, Masy village, K. Sultanov Str. 101/1
Jalalabat Electro OJSC Jalalabat region, Jalalabat city, N.Aitmatov Str. unnumb.
Branch of "Keremet Bank-Jalalabat" OJSC (landmark JSU, cinema "Mir") Жалалабат ш., Токтогул көч., 40
Supermarket "Ak-Bata" Jalalabat, Lenin St., w/n
Supermarket "Azyk Ordo" Jalalabat, Abdykaimov St., 26
OJSC "Jalalabat Electro" Jalalabat, N. Aitmatov St., w/n
Department to ensure road safety at National Highway Traffic Safety Administration of Jalal-Abad region of MIA of the KR Jalalabat, Lenin St., 51
Microfinance company "Ayu Finance" Jalalabat region, Jalalabat city, Zh.Bakiev Str., 58
Market "Dastorkon" Jalalabat , B.Osmonov St., w/n
Savings bank No.049-25-11 (Branch of "Keremet Bank - Jalalabad" OJSC) Jalalabat region, Ala-Buka v., Sartmambetov St., 49
State Tax Authority Administration in Ala-Buka Jalalabad region, Ala-Buka v., Omurbekov St., 1
Village Council of Ak-Zhol, Aksy district Jalalabad region, Ak-Zhol v., B. Omurbekov St., 53
Sanatorium "Goluboi Issyk-Kul" Cholpon-Ata, Sanatorium "Goluboi Issyk-Kul"
Tamchy Aiyl Okmotu Issyk-Kul region, Tamchy v., Manas St. 36
Family Practice Center of Balykchy city Issyk-Kul region, Balykchy, Issyk-Kul St., 94
Village office of Sarui rural district Zheerenbai Azhy Str. 59, Saruu village, Zhety-Oguz district, Issyk-Kul region
State Regional Administration Issyk-Kul region, Karakol c/, Abdrahmanov St., 105
State Registration Service under the Government of the KR, Balykchy branch of the SI "UNAA" Issyk-Kul region, Balykchy c., Abdrahmanov St., 25
Village office of Ak-Bulun rural district Issyk-Kul region, Ak-Suy district, Ak-Bulun v., TorgoevSt., №7
Trading house "Kumtor TsUM" Karakol, Toktogul St., w/n
Issyk-Kul state university named after K. Tynystanov, main building Karakol, Tynystanov St., 32
Savings bank No. № 049-16-05 (Karakol branch) Karakol city Torgoeva, 43
State Tax Authority Administration of Karakol city Karakol, Torgoev St., 57
Store "Ak-Zhalga" Karakol, Toktogul St., w/n
Issyk-Kul Regional Joint Hospital Karakol, Kutmanaliev St., 2
State Tax Authority Administration in Issyk-Kul district Cholpon-Ata, Soviet St., w/n
Karakol branch Karakol, Zhamansariev St., 135
Store "Ursus" Cholpon-Ata, Soviet St., 103
Store "Bayel" Issyk-Kul region. Bosteri v., Mamytov St., 64
Store "Magnat" Issyk-Kul region, Ananyevo v., Lenin St., 147
Store "777" Issyk-Kul region, Ananyevo v., Sovet St., 56
Sanatorium "Kyrgyz seaside" Issyk-Kul region, Bosteri v.
Aiyl Okmotu Issyk-Kul region, Bosteri v., Mamytov St., 73A
Village council of Kuugandy ayil okmotu Talas region, Talas d., Uch-Emchek v., Kara-Moldo st., 2
Supermarket "Korzinka" Osh region,Osh city, Monueva St, 65
Savings Bank No. 049-13-38 Branch of "Keremet Bank- Issyk-Kul" OJSC Cholpon-Ata s., Sovet St., 24
Municipal Enterprise "Bishkekglavarkhitektura" (Single window) Bishkek c., Turusbekov st., 10
Municipal Enterprise "Bishkekglavarkhitektura" (main entrance) Bishkek c., Turusbekov st., 10
Sanatorium "Aurora" Issyk-Kul region, Bulan Sogottu v.
Store "Nur" Issyk-Kul region, Grigoryevka v., Tashmamatov St., 55
Store "Darya" Cholpon-Ata с., Soviet St., 103
Store "Akdil" Cholpon-Ata, Soviet St., w/n
Recreation center "Karven 4 seasons" Issyk-Kul region, Sary oh v.
Hotel "Karagat" Karakol, Abdrakhmanov St., 89A
Store "Dayr Auto" Karakol city, Kutmanaliev St., w/n / Przewalski St.
Store "Ata Council" Issyk-Kul region, Grigoryevka v., Sadyr ake St., 29
Aksu district territorial hospital Issyk-Kul region, Teploklyuchenka v., Gagarin St., 88
Medical Center "Karkyra MED" Issyk-Kul region, Karakol, Karasaev St., 1
Aiyl Okmotu Boru-Bashy Issyk-Kul region Ak-Suy district, Boru-Bash v., Lenin St., 26
Aiyl Okmotu Karakol Issyk-Kul region Ak-Suy district, Karakol, Amankulov St., 20
Aiyl Okmotu Sary Bulak Issyk-Kul region, Tyup district, Balbai v. Orozbek St., 21
Aiyl okmotu Svetlaya Polyana Issyk-Kul region Jeti-Oguz district, Svetlaya Polyana v. Manas St., 95
Village council Nariman Osh region, Kara-Sui district, Nourdar sector
Village council Shark Osh region, Kara-Sui district, village district Shark, Sadikov St. 37
Savings Bank No.049-32-34 (Branch of Osh) Osh region, Uzgen, Manas St., 32, apt. 17
Savings Bank No.049-32-02 (Branch of Osh) Osh region, Kara-Suu city, Lenin St., 124
The educational building of Osh Kyrgyz-Uzbek University Osh city, Isanov St., 79
Osh State University Faculty of Russian Philology Osh city, Masaliev Ave., 91A
Shopping center "Ak-Niet" Osh city, Abdykadyrov St., 205
Social Fund Administration Osh city, Kurmanzhan-Datka St, 130
Shopping center "Citymarket" Osh city, Kurmanzhan-Datka St, 211
Branch of "Keremet Bank-Osh" OJSC Osh, Lenin St., 287 (landmark Passport Office Dolbor)
Shopping center "Beijing" Osh city, Navoi St, 11A
Osh State University, Main building Osh city, Lenin St., 331
Osh State University, Main building - 2 Osh city, Lenin St., 331
Department for Road Traffic Safety Provision under Directorate of Internal Affairs of Osh region Osh region, Osh city, Navoi St, w/n
Osh State University Faculty of Medicine Osh city, Vodozabornaya St, 215
Village council of Ozgorush Talas region, Bakai-Ata d., Ozgorush v., Manas St., 150
Osh Kyrgyz Uzbek University, Main building Osh city, G. Aitiev St., 27
Supermarket "Korzinka" Osh city, Karasuyskaya St, 8
Store "Issyk-Nan" Talas, Myrzaliev St., 35
Kara-Suu branch MKK "OXUS" Osh region, Kara-Suu c., Lenin St., w/n
Branch Osh (landmark Passport Office Dolbor) Osh city, Lenin st., 287
Savings Bank No. 049-32-03 (Branch Osh) Osh r. Nookat c., Lenin St, w/n
Administration of Family Practice Center Osh city, Raimbekov St, 22A
Faculty of Natural Sciences and Geography of Osh State University Osh, Isanov St., 77
Talas region Zhergetal ayil okmotu of Zhergetal ayil aymak of Talas district Talas region, Talas district, Kyzyl-Tuu v, Kudake uulu Temirkul St., 39
Store "Kaliya" Talas, Manas St., 185
Talas Branch Talas, Berdike Baatyr St., 216
Store "Family" Talas, Ch.Aitmatova St., 356/23
Store "Baatyrbashy" Talas region., Bakai Ata v., Manas St., 46
Supermarket "Economy" Talas, Sarygulov St., w/n
Complex "Ai Zhas" Talas, Lomonosov St., w/n
Store "Chech-Dobo" Talas, K. Marx St.
Talas Lyceum "Manas Ata" Talas, Turdaliev St., 119
Store "Munira" Talas, Ch. Aitmatov St., 4
Store "Center" Talas region, Bakai-Ata d., Bakai-Ata v., Manas St., 216
Village council of Kara-Suu (administrative division) Talas region, Talas d., Kara-Suu v., A. Nurzhigitov St., 32
Municipal utility company of Talas city Talas, O.Turdaliev St., 236
Store "Alsu" Issyk-Kul region, Jeti-Oguz d., Darkan v., Konokkazy Daniyarov St. 43 В
Karakol Municipal Enterprise "Vodokanal" Issyk-Kul region, Karakol c/, Tyup St., №3
Talas region Osmonkul ayil okmotu of Osmonkul ayil aymak of Talas district Talas region, Talas district, Taldy-Bulak v, Turdu Ake St., 24
close