ATM Map

Issyk-Kul

Title Address Business Hours
Chon-Sary-Oi aiyl okmotu Issyk-Kul region, Issyk-Kul d., Chon-Sary-Oy v., Lenina St, 28 24/7
Supermarket "Globus Karakol" Issyk-Kul region, Karakol c., Zhusaev St., 129 24/7
Shop "Asman" Issyk-Kul region, Jety-Oguz district, Kyzyl-Suu v., Manas St., 258 Daily
Semenovka ayil okmotu Issyk-Kul region, Semenovka v., Sadyr Ake St., 8 08:00 - 17:00, day off - Sun.
Savings bank No. 049-16-05 Federal JSC "Keremet-Karakol" Issyk-Kul region, Karakol city, st. Torgoeva, 38 24/7
Temir Aiyl Okmotu Issyk-Kul region, Issyk-Kul district, Temir village, Baktybek Str., 60 08:00 - 17:00, day off - Sat, Sun
Shop "Alaman 2" Issyk-Kul region, Tyup district, Kurmentu village, Moldobay Eshmambetov St., w/n 08:00 - 22:00, daily
Branch of "Keremet Bank-Issyk-Kul" OJSC Issyk-Kul region, Balykchy, Frunzenskaya St.,172 (next to trade house "Kelechek" and music school) 24/7
Village office of Ak-Bulun rural district Issyk-Kul region, Ak-Suy district, Ak-Bulun v., Torgoev St., 7 24/7
Pharmacy (landmark market) Issyk-Kul region, Grigoryevka v., Sadyrake St., 21 24/7
Issyk-Kul state university named after K. Tynystanov Karakol, Tynystanov St., 32 24/7
Branch of "Keremet Bank-Karakol" OJSC Karakol, Zhamansariev St., 135 08:30 - 17:00, day off - Sat, Sun
Store "Kerek" Karakol, Toktogul St./ Lenin St. 9:00 - 20:00
Family Practice Center Balykchy (opposite to the old market) Issyk-Kul region, Balykchy, Issyk-Kul St., 94 24/7
Hypermarket "Globus" Issyk-Kul region, Balykchy, Abdyrakhmanov St., 13/2 24/7
Savings Bank No. 049-13-38 Branch of "Keremet Bank- Issyk-Kul" OJSC Cholpon-Ata, Sovet St., 24 24/7
Store "Aizada" Issyk-Kul region, Teploklyuchenko v., Kadyr-Ake St., 67 8:00-21:00
Aksuu district territorial hospital Issyk-Kul region, Ak-suu v., Gagarin St., 88 08:00 - 17:00, day off - Sun
Hotel "Karagat" Issyk-Kul region, Karakol, Abdrakhmanov St., 89A 24/7
Shopping Center "Elite" Issyk-Kul region, Tiup v., Elebaev St., 104 08:00 - 20:00
State Regional Administration Issyk-Kul region, Karakol, Abdrakhmanov St.,105 08: 00-17:00, day off - Sat, Sun
Store "Narodny - Bosteri" (main route to Issyk-Kul) Issyk-Kul region, Bosteri v., Mamytov St., 100A 09.00 - 22.00
Sanatorium "Goluboi Issyk-Kul" Cholpon-Ata, Sanatorium "Goluboi Issyk-Kul" 24/7
Village council of Boru-Bash aiyl aimak (administrative division) Issyk-Kul region, Ak-Suy district, s. Boru-Bash, st. Lenin, 26 24/7
Village council of Karakol aiyl aimak (administrative division) Issyk-Kul region, Ak-Suy d., Karakol v., Amankulov St., 20 24/7
House of Culture named after K. Usubaliev Issyk-Kul region, Jeti-Oguz d., Svetlaya Polyana v., Manas St., 25 24/7
Store "Alsu" Issyk-Kul region, Jeti-Oguz d., Darkan v., Konokkazy Daniyarov St. 43 В 09:00 - 21:00
Store "Talent" Issyk-Kul region, Jeti-Oguz d., Dzheti-Oguz v., Bayserkeev St. 82 09:00 - 21:00
Store "Eldik" Issyk-Kul region, Jeti-Oguz d., Saruu v., Zheerenbay-Azhy St., 77/3 09:00 - 21:00
Toru-Aygyr ayil okmotu Issyk-Kul region, Issyk-Kul d., Toru-Aigyr v., Kentibaev St., 3 08:00 - 17:00, day off - Sat, Sun
Ulakhol ayil okmotu Issyk-Kul region, Ton d., Kara-Talaa v., Azhybaev St., 7 08:00 - 17:00, day off - Sat, Sun
Tort-Kul ayil okmotu Issyk-Kul region, Tonsky d., Tort-Kul v., Moldogazy St., 15 24/7
close