Кредиттөө бөлүмүнүн адиси

Кредиттөө бөлүмүнүн адиси

Кредиттөө бөлүмүнүн адиси

Аймак:: Бишкек шаары

Жарык көргөн күнү: 1 бирдин айы 2021

Кызмат орду:

Кредиттөө бөлүмүнүн адиси (Бишкек ш.)

 Квалификациялык талаптар:

  • Жогорку экономикалык билими;
  • Кредитөө чөйрөсндө 6 (алты) айдан кем эмес иш тажрыйбасы;
  •  Реконструкция жана өнүгүүнүн европалык банктын кредиттери менен иш тажрыйбасы;
  • КР банк  чөйрөсүндөгү мыйзамдарын жана КРУБ талаптарын билүү;
  • Аналитикалык жөндөмдүүлүк, демлгелүүлүк, жоопкерчиликтүүлүк, салабатуулук, командада иштегенди билүү;
  • MS Office (Word, Excel) пакеттерин тажрыйбалуу колдонуучу деңгээлде билүү.

Милдеттер:

  • Потенциалдуу кардарларды тартуу жана тандоо;
  • Консультация берүү, кардарларды каржылоо үчүн зарыл табыштамаларды жана документтерди кабыл алуу;
  • Кардардын бизнесине (башка кирешелерине) финансылык анализ жүргүзүү;
  • Колдонуудагы кредиттердин мониториниг жана сапатуу кредиттик портфелди камсыздоо.

Фотосүрөтү бар жана позициясы көрсөтүлгөн резюмени hrm@keremetbank.kg электрондук почтасына жөнөтүңүздөр

*Банк, көбүрөөк ылайыктуу талапкерлерди аӊгемелешүүгө чакыруу укугун өзүнө калтырат

Анкета толтуруу

Бaардык бош орундарды көрүү

close