Сатып алуулар

Сатып алуулар

  • 2023-жылдын 22-майынын саат 11:00 гө чейин «Керемет Банк» ААК муктаждыктары үчүн SMM кызмат көрсөтүүлөрүнө кызыкдар экендигин билдирет. Тандоо иштерине катышуу үчүн коюлган шарттардын талабы менен шилтемеден тааныша аласыздар.
  • 2023-жылдын 22-майынын саат 11:00 гө чейин «Керемет Банк» ААК муктаждыктары үчүн SMM кызмат көрсөтүүлөрүнө кызыкдар экендигин билдирет. Тандоо иштерине катышуу үчүн коюлган шарттардын талабы менен шилтемеден тааныша аласыздар.
  • 2023-жылдын 04-майынын саат 11:00 гө чейин «Керемет Банк» ААК  ИПБ муктаждыктары үчүн оргтехника, бекиткичтүү стеллаж жана интерактивдүү панель сатып алуу үчүн кызыкдар экендигин билдирет. Тандоо иштерине катышуу үчүн коюлган шарттардын талабы менен шилтемеден тааныша аласыздар.
  • 2023-жылдын 17-апрелинин саат 13:00 гө чейин «Керемет Банк» ААК  Банктын муктаждыктары үчүн котормочулук кызматтарын сатып алууга кызыкдар экендигин билдирет. Тандоо иштерине катышуу үчүн коюлган шарттардын талабы менен шилтемеден тааныша аласыздар 
  • 2023-жылдын 05-апрелинин саат 10:00 гө чейин «Керемет Банк» ААК  Банктын муктаждыктары үчүн архивдик текчелерди сатып алууга кызыкдар экендигин билдирет. Тандоо иштерине катышуу үчүн коюлган шарттардын талабы менен шилтемеден тааныша аласыздар 
close