Сатып алуулар

Сатып алуулар

  • 2021-жылдын 15-апрель күнүнүн жергиликтүү убакыт менен алганда саат 14.00нө чейин «Керемет Банк» ЭЛЕКТРОНДУК КЕЗЕК ТУТУМУН САТУУЧУ компанияларды кызматташууга чакырат. Сатылып алынуучу позициялардын аппараттык жана программалык камсыздоо талаптары, ошондой эле техникалык тапшырмалары менен  туурасында кеңири маалыматты төмөнкү шилтеме аркылуу табууга болот.
  • 2021-жылдын 15-апрель күнүнүн жергиликтүү убакыт менен алганда саат 15.00нө чейин «Керемет Банк» ААК ЖАБДУУЛАРДЫ ЖАНА КОМПЛЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ сатуучу компаниялардан сунуштарды күтөт.Сатылып алынуучу позициялардын техникалык мүнөздөмөлөрү туурасында кеңири маалыматты төмөнкү шилтеме аркылуу табууга болот.
  • 2021-жылдын 08-апрелине чейинки мөөнөттө, жергиликтүү убакыт менен саат 15.00гө чейин «Керемет Банк» ААК  ЖАБДУУЛАРДЫ ЖАНА КОМПЛЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ САТЫП АЛУУГА кызыктар экендигин билдирет. Сатып алынуучу позициялардын техникалык мүнөздөмөлөрү менен төмөнкү шилтеме аркылуу таанышууга болот.

  • 2021-жылдын 08-апрелине чейинки мөөнөттө, жергиликтүү убакыт менен саат 14.00гө чейин «Керемет Банк» ААК  ЭЛЕКТРОНДУК КЕЗЕККЕ ТУРУУ ЖАБДУУСУН САТЫП АЛУУГА  кызыктар экендигин билдирет. Сатып алынуучу позициялардын техникалык мүнөздөмөлөрү менен төмөнкү шилтеме аркылуу таанышууга болот.

  • 2021-жылдын 08-апрелине чейинки мөөнөттө, жергиликтүү убакыт менен саат 14.00гө чейин «Керемет Банк» ААК  RedHat  ПКга ЖАЗЫЛУУНУ УЗАРТУУНУ САТЫП АЛУУГА кызыктар экендигин билдирет. Сатып алынуучу позициялардын техникалык мүнөздөмөлөрү менен төмөнкү шилтеме аркылуу таанышууга болот.

  • 2021-жылдын 08-апрелине чейинки мөөнөттө, жергиликтүү убакыт менен саат 14.00гө чейин «Керемет Банк» ААК  БАНКТЫК-ТЕРМИНАЛДЫК ЖАБДУУЛАР ҮЧҮН ЗАПАСТЫК БӨЛҮКТӨР МЕНЕН ЖАБДУУЛАРДЖЫ САТЫП АЛУУГА  кызыктар экендигин билдирет. Сатып алынуучу позициялардын техникалык мүнөздөмөлөрү менен төмөнкү шилтеме аркылуу таанышууга болот.

  • 2021-жылдын 9-мартына чейин «Керемет Банк» ААКсы 2010-2013-жылдар аралыгында чыгарылган, көлөмү 2000 см3 тен 2500 см3 чейин болгон Honda CR-V же Toyota RAV 4 автоунаа сатуучуларын кызматташууга чакырат. Сатылып алынып жаткан унаалардын техникалык мүнөздөмөлөрү тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн шилтеме аркылуу өтүңүз.

 

close