Сатып алуулар

Сатып алуулар

 • 2021-жылдын 10-июнунун, жергиликтүү убакыт боюнча саат 15.00нө чейин, Керемет Банк" ААКнын банкоматтык-терминалдык жабдуусу үчүн камдык бөлүктөрдү жана шаймандарды сатып алууга сатып алууга кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.

 • 2021-жылдын 9-июнунун, жергиликтүү убакыт боюнча саат 15.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы, "Керемет Банк" ААКнын филиалдык тармактары үчүн өрт өчүрүү шаймандарын жана өрт өчүргүчтөрдү толтуруу кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алууга кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2021-жылдын 9-июнунун, жергиликтүү убакыт боюнча саат 14.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы,  "Керемет Банк" ААКнын муктаждыктары үчүн AVAYA  телефондорун сатып алууга кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.

 • 2021-жылдын 09-июнунун, жергиликтүү убакыт боюнча саат 13.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы, өзүнүн муктаждыктарына БТБ үчүн чек тасмасын сатып алууга кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.

 • 2021-жылдын 09-июнунун, жергиликтүү убакыт боюнча саат 16.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы, Банктын муктаждыктары үчүн "NetApp" маалыматтарды сактоо тутумун кепилик берилген колдоону узартууну сатып алууга кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.

 • 2021-жылдын 14-майынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 15.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы, Uniflair TRAD 1422 кондиционери үчүн компрессорду сатып алууга кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2021-жылдын 11-майынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 15.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы КАСПЕРСКИЙ АНТИВИРУСУНА ЛИЦЕНЗИЯНЫН МӨӨНӨТҮН УЗАРТУУНУ САТЫП АЛУУГА кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.

 • 2021-жылдын 28-апрелинин, жергиликтүү убакыт боюнча саат 15.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы,  APPLE I PHONE  Уюлдук телефондорун сатып алууга кызыктардыгын билдирет.  Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар
 • 2021-жылдын 27-апрелинин, жергиликтүү убакыт боюнча саат 17.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы, банк муктаждыктары үчүн үзгүлтүксүз камсыз кылуу булактарын сатып алууга кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.
 • 2021-жылдын 30-апрелинин, жергиликтүү убакыт боюнча саат 16.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы, Элкарт пластик карттарын сатып алууга кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемедентааныша аласыздар.

 • 2021-жылдын 29-апрелинин, жергиликтүү убакыт боюнча саат 15.00нө чейин, "Керемет Банк" ААКсы, административдик бөлүмүнүн Иш өндүрүшү секторунун иш бөлмөсүнө эмерек сатып алууга кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар.

 • 2021-жылдын 27-апрелинин, жергиликтүү убакыт боюнча саат 15.00нө чейин, «Керемет Банк» ААКы «Дордой» базарындагы сактык кассада оңдоо иштерин жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөргө кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар

 • 2021-жылдын 27-апрелинин, жергиликтүү убакыт боюнча саат 16.00нө чейин,   «Керемет Банк» ААКы 2021-2022-жылдарга сувенирдик өндүрүмдү сатып алууга кызыктардыгын билдирет. Талаптар менен кененирээк шилтемеден тааныша аласыздар

 • 2021-жылдын 15-апрель күнүнүн жергиликтүү убакыт менен алганда саат 14.00нө чейин «Керемет Банк» ЭЛЕКТРОНДУК КЕЗЕК ТУТУМУН САТУУЧУ компанияларды кызматташууга чакырат. Сатылып алынуучу позициялардын аппараттык жана программалык камсыздоо талаптары, ошондой эле техникалык тапшырмалары менен  туурасында кеңири маалыматты төмөнкү шилтеме аркылуу табууга болот.
 • 2021-жылдын 15-апрель күнүнүн жергиликтүү убакыт менен алганда саат 15.00нө чейин «Керемет Банк» ААК ЖАБДУУЛАРДЫ ЖАНА КОМПЛЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ сатуучу компаниялардан сунуштарды күтөт.Сатылып алынуучу позициялардын техникалык мүнөздөмөлөрү туурасында кеңири маалыматты төмөнкү шилтеме аркылуу табууга болот.
 • 2021-жылдын 08-апрелине чейинки мөөнөттө, жергиликтүү убакыт менен саат 15.00гө чейин «Керемет Банк» ААК  ЖАБДУУЛАРДЫ ЖАНА КОМПЛЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ САТЫП АЛУУГА кызыктар экендигин билдирет. Сатып алынуучу позициялардын техникалык мүнөздөмөлөрү менен төмөнкү шилтеме аркылуу таанышууга болот.

 • 2021-жылдын 08-апрелине чейинки мөөнөттө, жергиликтүү убакыт менен саат 14.00гө чейин «Керемет Банк» ААК  ЭЛЕКТРОНДУК КЕЗЕККЕ ТУРУУ ЖАБДУУСУН САТЫП АЛУУГА  кызыктар экендигин билдирет. Сатып алынуучу позициялардын техникалык мүнөздөмөлөрү менен төмөнкү шилтеме аркылуу таанышууга болот.

 • 2021-жылдын 08-апрелине чейинки мөөнөттө, жергиликтүү убакыт менен саат 14.00гө чейин «Керемет Банк» ААК  RedHat  ПКга ЖАЗЫЛУУНУ УЗАРТУУНУ САТЫП АЛУУГА кызыктар экендигин билдирет. Сатып алынуучу позициялардын техникалык мүнөздөмөлөрү менен төмөнкү шилтеме аркылуу таанышууга болот.

 • 2021-жылдын 08-апрелине чейинки мөөнөттө, жергиликтүү убакыт менен саат 14.00гө чейин «Керемет Банк» ААК  БАНКТЫК-ТЕРМИНАЛДЫК ЖАБДУУЛАР ҮЧҮН ЗАПАСТЫК БӨЛҮКТӨР МЕНЕН ЖАБДУУЛАРДЖЫ САТЫП АЛУУГА  кызыктар экендигин билдирет. Сатып алынуучу позициялардын техникалык мүнөздөмөлөрү менен төмөнкү шилтеме аркылуу таанышууга болот.

 • 2021-жылдын 9-мартына чейин «Керемет Банк» ААКсы 2010-2013-жылдар аралыгында чыгарылган, көлөмү 2000 см3 тен 2500 см3 чейин болгон Honda CR-V же Toyota RAV 4 автоунаа сатуучуларын кызматташууга чакырат. Сатылып алынып жаткан унаалардын техникалык мүнөздөмөлөрү тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн шилтеме аркылуу өтүңүз.

 

close