Аманаттар

Аманаттар

Аманаттар

БИЗ СИЗДИН САЛГАН АКЧАҢЫЗДЫ САКТАП ЖАНА КӨБӨЙТӨБҮЗ!

«Керемет Банк» ААК акча салуучулардын каражаттарынын толук сактыгын камсыз кылуучу Депозиттерди коргоо тутумунун катышуучусу болуп эсептелет.

Кыргыз Республикасынын "Банктык салууларды коргоо жөнүндө" мыйзамынын акыркы редакциясы 2016-жылдын 25-июлунда күчүнө кирген. КРнын "Банктык салууларды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" мыйзамына ылайык, «Керемет Банк» ААКнун жеке тарамдарынын салган акчалары кепилденген жана кепилдик учур пайда болгон мезгилде сөзсүз түрдө төлөп берилет. Ошентип, кепилдик учур келип чыкканда Депозиттерди коргоо фондунун эсебинен жеке тараптарга алардын банкка салган акчаларынын бардык жалпы суммасы 200 000 сомго чейинки чегерилген пайыздары менен бирге төлөп берилет. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, чет өлкөлүк валютадагы салуулар да кепилдик учур пайда болгондо төлөп берилет. Депозиттерди коргоо фонду КРнын өкмөтүнүн (76%) жана КРнын коммерциялык банктарынын (24%) катышуусунун эсебинен түзүлөт. 

«Керемет Банк» ААКда төмөнкү валюталарды салып ачууга мүмкүнчүлүгүңүз бар: кыргыз сому (KGS), АКШ доллары (USD), орус рублу (RUB) же евро (EUR).

Жайгаштыруу шарттары:

  • Минималдуу суммасы - 5 000 KGS/RUB же 100 USD/EUR
  • Жайгаштыруу мөөнөттөрү - 3 айдан 36 айга чейин
  • Пайыздарды төлөө – ай сайын, мөөнөттүн башында же акырында 
  • КРнын пенсионерлери үчүн салымдарды жайгаштыруу
close