Аманаттар

Аманаттар

Аманаттар

БИЗ СИЗДИН САЛГАН АКЧАҢЫЗДЫ САКТАП ЖАНА КӨБӨЙТӨБҮЗ!

«Керемет Банк» ААК акча салуучулардын каражаттарынын толук сактыгын камсыз кылуучу Аманаттарды коргоо тутумунун катышуучусу болуп эсептелет.

Кыргыз Республикасынын "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" мыйзамынын акыркы редакциясы 2016-жылдын 25-июлунда күчүнө кирген. Аты аталган мыйзамга ылайык, «Керемет Банк» ААКнын жеке жактардын салган акчалары кепилденген жана кепилдик учур пайда болгон мезгилде милдеттүү  түрдө төлөп берилет. Ошентип, кепилдик учуру келип чыкканда Аманаттарды коргоо фондунун эсебинен жеке жактарга 200 000 сомго чейинки банктагы салымдары чегерилген пайыздары менен бирге төлөнүп берилет. Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык кепилдик учуру келип чыкканда чет өлкө валютасындагы салымдар дагы төлөнүп берилет. Аманаттарды коргоо фонду КР Өкмөтүнүн (76%) жана КРнын коммерциялык банктарынын (24%) катышуусунун эсебинен түзүлөт. 

«Керемет Банк» ААКда төмөнкү валюталарда аманат ачуу мүмкүнчүлүгүңүз бар: кыргыз сому (KGS), АКШ доллары (USD), орус рублу (RUB) же евро (EUR).

Жайгаштыруу шарттары:

  • Минималдуу суммасы - 5 000 KGS/RUB же 100 USD/EUR
  • Жайгаштыруу мөөнөтү - 3 айдан 36 айга чейин
  • Пайыздарды төлөө – ай сайын, мөөнөттүн башында же аягында
  • КРнын пенсионерлери үчүн салымдарды жайгаштыруу

 

close