«ТОПТОЛМО» аманаты

«ТОПТОЛМО» аманаты

«Топтолмо» аманаты – аманаттарды топтоону жана көбөйтүүнү каалаган аманатчылар үчүн.

Аманаттын негизги шарттары:

  • Аманаттын минималдуу суммасы 5 000 KGS/RUB же 100 USD/EUR.
  • Толуктап туруу мүмкүнчүлүгү – чектөөсүз (аманат мөөнөтү бүтөргө чейинки 2 айды эске албаганда);
  • Эсепти ачуу капитализацияны эске алуу менен* же капитализацияны эске алуусуз мүмкүн;
  • Жарым жартылай алуу – каралган эмес;
  • Мөөнөтүнө мурда жокко чыгаруу:

- аманат мөөнөтүнүн алгачкы 3 (үч) ай аяктаганга чейин – аманат боюнча пайыздар Банк тарабынан белгиленген талап кылуу боюнча ченине кайрадан эсептелинип чыгат жана төлөнүп берилет**;

 - аманат мөөнөтүнүн алгачкы 3 (үч) айы өткөндөн кийин – аманат боюнча мурда чегерилген пайыздар, , келишимде көрсөтүлгөн ченде жана иш жүзүндөгү аманат мөөнөтүнө жараша кайра эсептелинип чыгып, төлөнүп берилет;

  • Аманатты автоматтык түрдө узартуу – каралган ***.

Пайыздык чендер****:

        1. пайыздарды капитализациялоосуз (пайыздарды ар ай сайын төлөп берүү)

Валютасы Жайгаштыруу мөөнөттөрү
6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай 14 ай
KGS 7,0% 9,0% 12,0% 12,5% 13,0% 14,0%
USD 0,0% 0,0% 1,5%   1,5%  
EUR 0,5% 0,5% 0,5%   1,0%  
RUB 0,0% 0,0% 6,0%   6,0%  

Натыйжалуу пайыздык өлчөм 14,9%га чейин, АКШ доллары менен 1,5%га чейин, евро менен 1%ке чейин, рубль менен 6,2%ке чейин     

2пайыздарды  капитализациялоону эске алуу менен (пайыздарды мөөнөттүн акырында төлөп берүү)

Валютасы Жайгаштыруу мөөнөттөрү
6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай 36 ай
KGS 6,0% 7,0% 11,0% 11,5% 12,0% 12,5%
USD 0,0% 0,0% 1,0%   1,0%  
EUR 0,5% 0,5% 0,5%   1,0%  
RUB 0,0% 5,0% 5,5%   5,5%  

Натыйжалуу пайыздык өлчөм 13,2%га чейин, АКШ доллары менен 1%га чейин, евро менен 1%га чейин, рубль менен 5,6%га чейин

* Пайыздарды капитализациялоо – бул, пайыздарды аманат суммасына кошуу, ал андан ары пайыздарга пайыз чегерүүгө мүмкүндүк берет.

** Талап кылуу боюнча жүргүзүлгөн аманат чени -  0%.

*** Аманатты ошол эле мөөнөткө жана Банк тарабынан белгиленген пайыздык чен менен аманатты ошол эле мөөнөткө автоматтык түрдө узартуу.

****Таблицада белгиленген пайыздык чендер - жылдык.

Эскертүү: Жеке тарифтерди өзгөртүү жана белгилөө укугун Банк өзүндө калтырат.

«Керемет Банк» ААКунда банк эсептерин ачуунун жана жүргүзүүнүн эрежелери

close