«ТОПТОЛМО» аманаты

«ТОПТОЛМО» аманаты

«Топтолмо» аманаты – аманаттарды топтоону жана көбөйтүүнү каалаган аманатчылар үчүн.

Аманаттын негизги шарттары:

  • Аманаттын минималдуу суммасы 5 000 KGS/RUB же 100 USD/EUR.
  • Толуктап туруу мүмкүнчүлүгү – чектөөсүз (аманат мөөнөтү бүтөргө чейинки 2 айды эске албаганда);
  • Эсепти ачуу капитализацияны эске алуу менен* же капитализацияны эске алуусуз мүмкүн;
  • Жарым жартылай алуу – каралган эмес;
  • Мөөнөтүнө мурда жокко чыгаруу:

- аманат мөөнөтүнүн алгачкы 3 (үч) ай аяктаганга чейин – аманат боюнча пайыздар Банк тарабынан белгиленген талап кылуу боюнча ченине кайрадан эсептелинип чыгат жана төлөнүп берилет**;

 - аманат мөөнөтүнүн алгачкы 3 (үч) айы өткөндөн кийин – аманат боюнча мурда чегерилген пайыздар, , келишимде көрсөтүлгөн ченде жана иш жүзүндөгү аманат мөөнөтүнө жараша кайра эсептелинип чыгып, төлөнүп берилет;

  • Аманатты автоматтык түрдө узартуу – каралган ***.

Пайыздык чендер****:

        1. пайыздарды капитализациялоосуз (пайыздарды ар ай сайын төлөп берүү)

Валютасы Жайгаштыруу мөөнөттөрү
3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 24 ай
KGS 2,0% 4,5% 6,0% 10,0% 11,0%
USD 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5%
EUR 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 1,0%
RUB 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 6,0%

Натыйжалуу пайыздык өлчөм 11,5%га чейин, АКШ доллары менен 1,5%га чейин, евро менен 1%ке чейин, рубль менен 1,5%ке чейин     

2пайыздарды  капитализациялоону эске алуу менен (пайыздарды мөөнөттүн акырында төлөп берүү)

Валютасы Жайгаштыруу мөөнөттөрү
3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 24 ай
KGS 1,5% 4,0% 5,0% 9,5% 10,5%
USD 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,0%
EUR 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 1,0%
RUB 0,0% 0,0% 5,0% 5,5% 5,5%

Натыйжалуу пайыздык өлчөм 11,0%га чейин, АКШ доллары менен 1%га чейин, евро менен 1%га чейин, рубль менен 1%га чейин

* Пайыздарды капитализациялоо – бул, пайыздарды аманат суммасына кошуу, ал андан ары пайыздарга пайыз чегерүүгө мүмкүндүк берет.

** Талап кылуу боюнча жүргүзүлгөн аманат чени -  0%.

*** Аманатты ошол эле мөөнөткө жана Банк тарабынан белгиленген пайыздык чен менен аманатты ошол эле мөөнөткө автоматтык түрдө узартуу.

****Таблицада белгиленген пайыздык чендер - жылдык.

Эскертүү: Жеке тарифтерди өзгөртүү жана белгилөө укугун Банк өзүндө калтырат.

«Керемет Банк» ААКунда банк эсептерин ачуунун жана жүргүзүүнүн эрежелери

close