Реквизиттер

Реквизиттер

«КЕРЕМЕТ БАНК» ААКнын КАРДАРЛАРЫНЫН ЭСЕПТЕРИНЕ АКЧА ТҮШҮҮЛӨРҮ ҮЧҮН РЕКВИЗИТТЕР

  :56 INTERMEDIARY BANK: :57 BENEFICIARY BANK: :58 BENEFICIARY:
KGS  

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы

720040, Бишкек ш.Үмөталиев к., 101

BIC-SWIFT: NBKIKG22XXX

к/э 1013810000450174 

«Керемет Банк» ААК

720001, Бишкек ш., Тоголок Молдо к., 40/4 

БИК 136001  

70: ЭСЕПКЕ чегерүү үчүн

 _________________________

 (кардардын эсебинин номери)

_________________________

 (кардардын аты)

_________________________ 

 (төлөмдүн максаты)
USD

THE BANK OF NEW YORK MELLON

NEW YORK, USA

BIC-SWIFT: IRVTUS3N

ACC # 890-0587-520

Bank CenterCredit

Almaty, Kazakhstan

BIC SWIFT: KCJBKZKX

ACC. KZ8285600000044280992

OJSC KEREMET BANK

BISHKEK, KG

BIC-SWIFT: RINBKG22

:70: In favor of Acc.№

_________________________

 (кардардын эсебинин номери)

_________________________

 (кардардын аты)

_________________________ 

 (төлөмдүн максаты)
USD

THE BANK OF NEW YORK MELLON

NEW YORK, USA

BIC-SWIFT: IRVTUS3N

ACC. 8900060689

PJSC «BANK URALSIB»

MOSCOW, RUSSIA

BIC-SWIFT: AVTBRUMM

ACC. 30111840700010000068

OJSC KEREMET BANK

BISHKEK, KYRGYZ REPUBLIC

BIC-SWIFT: RINBKG22

:70: In favor of Acc.№

 _________________________

 (кардардын эсебинин номери)

_________________________

 (кардардын аты)

_________________________ 

 (төлөмдүн максаты)
USD

JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

NEW YORK, USA

BIC-SWIFT: CHASUS33

ACC. 400807408

JSC RUSSIAN AGRICULTURAL BANK

MOSCOW, RUSSIA

BIC-SWIFT: RUAGRUMM

ACC. 30111840900000000105

OJSC KEREMET BANK,

BISHKEK, KYRGYZ REPUBLIC,

BIC-SWIFT: RINBKG22

:70: In favor of Acc.№

_____________________________

 (кардардын эсебинин номери)

_____________________________

 (кардардын аты)

_____________________________

 (төлөмдүн максаты)

EUR

THE BANK OF NEW YORK MELLON
FRANKFURT BRANCH

BIC-SWIFT: IRVTDEFX

 

ACC. 7653259710 

PJSC «BANK URALSIB» 

MOSCOW, RUSSIA

BIC-SWIFT: AVTBRUMM

ACC. 30111978300010000068

OJSC KEREMET BANK

BISHKEK, KYRGYZ REPUBLIC

BIC-SWIFT: RINBKG22

:70: In favor of Acc.№

 _________________________

 (кардардын эсебинин номери)

_________________________

 (кардардын аты)

_________________________ 

 (төлөмдүн максаты)
EUR

VTB BANK (EUROPE) SE

FRANKFURT AM MAIN, DE

BIC-SWIFT: OWHBDEFF

ACC. 0104678396

JSC RUSSIAN AGRICULTURAL BANK

MOSCOW, RUSSIA

BIC-SWIFT: RUAGRUMM

ACC. 30111978500000000105

OJSC KEREMET BANK,

BISHKEK, KYRGYZ REPUBLIC,

BIC-SWIFT: RINBKG22

:70: In favor of Acc.№

_____________________________

 (кардардын эсебинин номери)

_____________________________

 (кардардын аты)

          _____________________________

 (төлөмдүн максаты)

RUB  

«БАНК УРАЛСИБ» ПАК,

МОСКВА ш., РОССИЯ

БИК 044525787

К/Э: 30101810100000000787

Россия Банкынын Борбордук федералдык округ боюнча ББ

ИНН0274062111/ КПП997950001

№ 30111810400010000068

«Керемет Банк» ААК,

Бишкек, Кыргызстан

:70: ЭСЕПКЕ чегерүү үчүн

_________________________

(кардардын эсебинин номери)

_________________________

 (кардардын аты)

_________________________ 

 (төлөмдүн максаты)
RUB  

ПАО «СБЕРБАНК»

Москва ш, Россия

БИК 044525225

К/С: 30101810400000000225

БФО боюнча Россия Банкынын ББсы

ИНН7707083893/ КПП 773601001

№ 30111810000000001681

“Керемет Банк” ААКсы

Бишкек, Кыргызстан

КИО 9909340804 / КПП 775087001

:70: ЭСЕПКЕ чегерүү үчүн 

______________________________

(кардардын эсеп номери)

______________________________

(кардардын аталышы)

_____________________________

(төлөм багыты)
RUB  

"ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПАК,

МОСКВА ш., РОССИЯ

БИК 044525555,

К/Э: 30101810400000000555

Россия Банкынын БФО боюнча ББ

ИНН7744000912/ КПП997950001

№ 30111810800000098201

«Керемет Банк» ААК,

Бишкек, Кыргызстан

КИО 9909340804 / КПП 775087001

 :70: ЭСЕПКЕ чегерүү үчүн 

_________________________

(кардардын эсебинин номери)

_________________________

 (кардардын аты)

_________________________ 

 (төлөмдүн максаты)
RUB  

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАК),

БЛАГОВЕЩЕНСК ш., РОССИЯ

БИК 041012765,

К/Э: 30101810300000000765 БЛАГОВЕЩЕНСК Бөлүмүндө

ИНН2801023444/КПП280101001

№30111810500000007814

«Керемет Банк» ААК,

Бишкек, Кыргызстан

:70: ЭСЕПКЕ чегерүү үчүн 

_________________________

(кардардын эсебинин номери)

_________________________

 (кардардын аты)

_________________________ 

 (төлөмдүн максаты)
RUB  

АК "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

Ш. МОСКВА, РОССИЯ

БИК 044525111

К/Э: 30101810200000000111

Россия Банкынын БФО боюнча ББ

ИНН7725114488/ КПП997950001

 

№ 30111810600000000105

«Керемет Банк» ААК,

 Бишкек, Кыргызстан

 КИО 9909340804 / КПП 775087001

 70: ЭСЕПКЕ чегерүү үчүн

___________________________

(кардардын эсебинин номери)        ____________________________

(кардардын аты)   

____________________________

(төлөмдүн максаты)

RUB  

«Евразийский банк развития»

Алматы ш., Казахстан 

БИК 044525815,

К/Э № 30101810700000000815

Россия Банкынын БФО боюнча ББ 

ИНН9909220306/КПП774763001

 

№30111810000000000018

«Керемет Банк» ААК,

Бишкек, Кыргызстан

:70: ЭСЕПКЕ чегерүү үчүн 

_________________________

(кардардын эсебинин номери)

_________________________

 (кардардын аты)

_________________________ 

 (төлөмдүн максаты)
KZT  

"Банк ЦентрКредит" АК,

Алматы ш., Казахстан

BIC SWIFT: KCJBKZKX

№ KZ678560000004428971

«Керемет Банк» ААК,

Бишкек, Кыргызстан

BIC-SWIFT: RINBKG22

:70: ЭСЕПКЕ чегерүү үчүн

_________________________

(кардардын эсебинин номери)

_________________________

(кардардын аты)

_________________________ 

(төлөмдүн максаты)
KZT  

«Евразийский банк развития»

Алматы ш., Казахстан 

BIC SWIFT: EABRKZKA

№ KZ057000000201300135

«Керемет Банк» ААК,

Бишкек, Кыргызстан

BIC-SWIFT: RINBKG22

:70: ЭСЕПКЕ чегерүү үчүн

_________________________

(кардардын эсебинин номери)

_________________________

(кардардын аты)

_________________________ 

(төлөмдүн максаты)
JPY

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 

Tokyo, Japan

BIC-SWIFT: SMBCJPJT

ACC. 4716

«ASIAN-PACIFIC BANK» (OJSC),

MOSCOW, RUSSIA

BIC-SWIFT: ASANRU8X

ACC. 30111392400000007814

OJSC KEREMET BANK

BISHKEK, KG

BIC-SWIFT: RINBKG22

:70: In favor of Acc.№

_________________________

(кардардын эсебинин номери)

_________________________

(кардардын аты)

_________________________ 

(төлөмдүн максаты)
CNY

 

BANK ICBC (JSC),

Moscow, Russia

BIC-SWIFT: ICBKRUMM

ACC. 30109-156-3-00000000470

«ASIAN-PACIFIC BANK» (OJSC),

MOSCOW, RUSSIA

BIC-SWIFT: ASANRU8X

ACC. 30111156400000007814

OJSC KEREMET BANK

BISHKEK, KG

BIC-SWIFT: RINBKG22

:70: In favor of Acc.№

_________________________

(кардардын эсебинин номери)

_________________________

(кардардын аты)

_________________________ 

(төлөмдүн максаты)
CNY

BANK OF CHINA (XINJIANG BRANCH)

Urumqi County, CHINA

BIC-SWIFT: BKCHCNBJ760

ACC. 107040887856

OJSC KEREMET BANK

BISHKEK, KG

BIC-SWIFT: RINBKG22

:70: In favor of Acc.№

_________________________

(кардардын эсебинин номери)

_________________________

(кардардын аты)

_________________________ 

(төлөмдүн максаты)

«КЕРЕМЕТ БАНК» ААКнын КАРДАРЛАРЫНЫН ЭСЕПТЕРИНЕ АКЧА ТҮШҮҮЛӨРҮ ҮЧҮН РЕКВИЗИТТЕР

close