Реквизиттер

Реквизиттер

  • «Керемет Банк» ААК

 Юридикалык дареги

720001, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш. Тоголок Молдо к., 40/4

Тел.: +996 (312) 554444

Факс: +996 (312) 313100

 

ИНН: 02012201010017

 

SWIFT: RINBKG22 

GIIN: NNNQ6K.99999.SL.417

 

 


close