Бизнеске

Бизнеске

Бизнеске

КАРЖЫНЫ ИШЕНИЧТҮҮ БАШКАРЫҢЫЗ!

"Керемет Банк" ААК ишкердикти каржылоо, бардык эсептерди жүргүзүү, жалпы эле ишкердикти жүргүзүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча суроо-талаптарды канааттандыруучу чечимдердин баардык түрүн сунуштайт. Банкта ийкемдүү тарифтик саясат иштейт, банктык операцияларды техникалык камсыздоо заманбап технологиялар менен колдолгон.

Банк төмөнкү кызматтарды сунуштайт:

  • Банк эсептерин башкаруу боюнча кызматтар
  • Маяналык долбоорлор 
  • Банк карталары
  • Насыялоо
  • Аманаттар
  • Интернет-банкинг / Мобилдүү банкинг
  • Улуттук жана чет элдик валютадагы акча каражаттарын которуу
  • Конвертациялоодо пайдалуу курстар
  • Башка банк продуктылары

Ишканалардын жана мекемелердин жетекчилери үчүн ААК «Керемет Банк» корпоративдик максаттар үчүн Элкарт-Бизнес картасын сунуштайт. Карта боюнча тарифтер менен сиз бул жерден тааныша аласыз.


close