Аманаттар

Аманаттар

Аманаттар

КЕРЕМЕТ БАНКТА АМАНАТТАР – ЖОГОРКУ ДЕҢГЭЭЛДЕГИ ИШЕНИМДҮҮЛҮК!

Корпоративдик кардарлар үчүн биз «Корпоративдик» аманатын сунуштайбыз.

Аманаттарды төрт түрдүү валютада: кыргыз сому (KGS), АКШ доллары (USD), орус рубли (RUB) же евро (EUR) менен ачууга болот.

Аманаттын негизги шарттары: 

  • Аманаттын минималдуу суммасы - 100 000 KGS/RUB же 2 000 USD/EUR;
  • Пайыздарды төлөө - ай сайын;
  • Толуктоо мүмкүнчүлүгү каралган эмес;
  • Жарым жартылай алуу каралган эмес;
  • Мөөнөтүнөн мурда жокко чыгаруу пайыздарды эсептеп  чыгуу Банк тарабынан белгиленген талап кылуу боюнча ченинде аткарылат*;
  • Аманатты автоматтык түрдө узартуу каралган**;
Пайыздык чендер***
Валюта 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS 4,7% 6,7% 9,0% 9,5% 10,0%
USD 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 1,5% 
EUR 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 1,0%
RUB 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 1,5%

Натыйжалуу пайыздык чен 10,4%га чейин, АКШ доллары менен 1,5%га чейин, евро менен 1%га чейин, рубль менен 1,5%га чейин

*Аманаттын талап кылууга чейинки чени – 0%.

**Аманатты пайыздык чен менен кайрадан автоматтык түрдө узартуу мөөнөттү узартуу  учуруна карата аманатдын аталган түрү үчүн Банк тарабынан белгиленген мөөнөткө.

*** Пайыздык чендер жылдык деп көрсөтүлгөн 

 ЭСКЕРТҮҮ: Банк жекече тарифтерди өзгөртүү же орнотуу укугун өзүнө калтырат.

«Керемет Банк» ААКунда банк эсептерин ачуунун жана жүргүзүүнүн эрежелери

Эффективдүү пайыздык өлчөм 11%га чейин, АКШ доллары менен 3,5%га чейин, евро менен 1%ке чейин, рубль менен 4,6%ке чейин
close