Баалуу кагаздарын алууга/сатууга

Баалуу кагаздарын алууга/сатууга

«Керемет Банк» ААК кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын (мындан ары "МБК") алууга/сатууга баштапкы рынокто контрагент банктардын атынан сатып катышууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногу КРдин Каржы министрлиги эмитенттик кылуучу мамлекеттик казына векселдеринен (мындан ары «МКВ»), мамлекеттик казына облигацияларынан (мындан ары «МКО»), о.э. КРдин Улуттук банкынын ноталарынан турат. МБК рыногундагы соода-сатыкк катышуу КРУБдин автоматташылган соода тутму аркылуу ишке ашырылат. Күндөрү:

МКВ түрү  

Аукцион өткөрүлчү күн

Аукциондун натыйжалары боюнча эмиссия күнү  

Мөөнөттөрү
МБК Бейшемби Дүйшөмбү 3, 6 и 12 айт
МКО Жума Дүйшөмбү 2, 3, 5, 7, 10 жыл
Ноты НБКР Шейшемби Шаршемби
7, 14, 28, 91, 182, 364 күнү

close