Насыялар

Насыялар

Насыялар

АКЧА КЕРЕКПИ? БИЗ СИЗГЕ ЖАРДАМ КЫЛАБЫЗ!

«Керемет Банк» ААКунан чакан жана орто бизнес сегментинин кардарлары үчүн бизнес-насыялар. Биз ар бир кардарга пайдалуу пайыздык коюмдарды, ыңгайлуу төлөп кутулуу шарттарын жана жекече мамилени сунуштайбыз.

Артыкчылыктары:

 • Жеткиликтүү пайыздык коюмдар;
 • Акча каражаттарын алуунун ыкчам мөөнөттөрү.

ЧОБтин Карыз алуучусуна талап:

 • Патент же күбөлүк боюнча иштеп жаткан жеке ишкерлер жана КРда 6 айдан кем эмес (тынымсыз) иштеп жаткан туруктуу бизнеске ээ болгон юридикалык жактар;
 • Курагы – 20 жаштан баштап, насыяны төлөп кутулуу учуруна карата Карыз алуучу 65 жаштан улуу болбоого тийиш.

ЧОБ насыясын тариздөө үчүн зарыл документтер:

 • Паспорттун көчүрмөсү;
 • Ишкердик ишмердүүлүк кылган физикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө патент же күбөлүк ( бар болсо);
 • Юридикалык жактын негиздөөчүлүк-уюуштуруучулук документтеринин көчүрмөлөрү;
 • Күрөөгө коюлган мүлккө укукту аныктоочу документтер;
 • Бизнес боюнча документтер;
 • Насыя адисинин кароосу боюнча талап кылынган каржылык талдоо жүргүзүү үчүн зарыл башка документтер.

Банктын кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк объектилерин камсыздандыруу боюнча 2019-2020-жж. карата өнөктөш-компаниялары:

 • «Ингосстрах» ЖКАК
 • «Кыргызстан» КК ЖАК
 • «Мега Иншуренс Групп» ЖАК
 • "Мамлекеттик Камсыздандыруу Уюму" ААК

НАСЫЯ АЛУУГА ӨТҮНМӨ КАЛТЫРУУ

«Керемет банк» ААКнун насыялык операциялар боюнча тарифтери

ЭСКЕРТҮҮ: Банк жекече тарифтерди өзгөртүү же орнотуу укугун өзүнө калтырат.

close