Насыялар

Насыялар

Насыялар

АКЧА КЕРЕКПИ? БИЗ СИЗГЕ ЖАРДАМ БЕРЕБИЗ!

«Керемет Банк» ААКынан чакан жана орто бизнес сегментинин кардарлары үчүн бизнес-насыялар. Биз ар бир кардарга пайдалуу пайыздык чендерди, ыңгайлуу төлөп кутулуу шарттарын жана жеке мамилени сунуштайбыз.

Артыкчылыктары:

 • Жеткиликтүү пайыздык чендер;
 • Акча каражаттарын алуунун ыкчам мөөнөттөрү.

Карыз алуучуга коюлуучу талап:

 • Патент же күбөлүк боюнча иштеп жаткан жеке ишкерлер жана КРда 6 айдан кем эмес (тынымсыз) иштеп жаткан, туруктуу бизнеске ээ болгон юридикалык жактар;
 • Курагы – 20 жаштан тартып, насыяны төлөп кутулуу учуруна карата Карыз алуучу 70 жаштан улуу болбоого тийиш.

Насыяны тариздөө үчүн документтер:

 • Паспорттун көчүрмөсү;
 • Ишкердик менен алектенген жеке адамдын патенти же мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө  күбөлүк ( бар болсо);
 • Юридикалык жакты уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү;
 • Күрөөгө коюлган мүлккө укук белгилөөчү документтер;
 • Бизнес боюнча документтер;
 • Каржы талдоосун жүргүзүү үчүн зарыл болгон, насыя боюнча адис талап кылган башка документтер.

Банктын кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк объектилерин камсыздандыруу боюнча 2019-2020-жж. карата өнөктөш-компаниялары:

 • «Ингосстрах» ЖКАК
 • «Кыргызстан» КК ЖАК
 • «Мега Иншуренс Групп» ЖАК
 • "Мамлекеттик Камсыздандыруу Уюму" ААК

НАСЫЯ АЛУУГА ӨТҮНМӨ КАЛТЫРУУ

«Керемет банк» ААКнун насыялык операциялар боюнча тарифтери

ЭСКЕРТҮҮ: Банк жекече тарифтерди өзгөртүү же белгилөө укугун өзүндө калтырат.


close