Орто-чакан бизнести колдоо

Орто-чакан бизнести колдоо

Насыяны ким ала алат?

1-категория:

  • Патенттин же жеке ишкерди каттоо жөнүндө күбөлүктүн негизинде иш алып барып жатышкан жана жылдык кирешеси КНС боюнча катталган чектеги 8 млн. сомдон ашпаган 20дан 65 жашка чейинки курактагы жеке ишкерлер (учурдагы насыяны кайтаруу мөөнөтү аяктаган мезгилге карата, ошондой эле 2018-жылдын 1-июлунан тартып Банкка арыз берген берген күндү кошо алганда 8 айдан кем эмес мөөнөттү түзгөн ишкерликтин көрсөтүлүшү)

2-категория:

  • жеке ишкерди жана юридикалык жакты каттоо жөнүндө күбөлүктүн негизинде  иш алып барып жатышкан жана жылдык кирешеси  8 млн. сомдон 30 млн. сомго чейинки сумманы түзгөн 20дан 65 жашка чейинки курактагы жеке ишкерлер (учурдагы насыясын кайтаруу мөөнөтү аяктаган мезгилге карата, ошондой эле 2018-жылдын 1-июлунан тартып Банкка арыз берген берген күндү кошо алганда 8 айдан кем эмес мөөнөттү түзгөн ишкерликтин көрсөтүлүшү)

Максаттуу багыты – операциялык чыгымдарды гана жабуу:

1. Операциялык айланма капитал;

2. Операциялык чыгымдар:

  • эмгек акыга чыгашалар;
  • берүүчүлөрдөн эсеп-фактуралар;
  • ижара акы боюнча чыгымдар;
  • коммуналдык кызматтарга чыгашалар (интернетти кошо алганда).

Насыя суммасы:   

1-категория үчүн – 250 000 сом

2-категория үчүн –  1 000 000 сомго чейин

Пайыздык чен:  жылдык 0 (нөл) пайыз

Насыянын аракеттенүү мөөнөтү: 18 ай

Камсыз кылуу:

  • Насыялар 250 000 сомго чейин: Кирешеси тастыкталган кепилдик берүүчүнүн болуусу. Ошол эле учурда карыз алуучунун же кепилдик берүүчүнүн менчигинде кыймылсыз мүлктүн болуусу.
  • Насыялар 250 000ден 1 000 000 сомго чейин.                

-  кыймылсыз мүлк;

-  Кепилдик берүү        

Насыяны төлөп берүү шарттары:

- ай сайын бирдей төлөмдөр менен;

- карызды жабуунун ийкемдүү графиги

close