Деловой рост

Деловой рост

Деловой рост

Деловой рост

БИЗНЕС-КРЕДИТ "ДЕЛОВОЙ РОСТ" СИЗДИН БИЗНЕСИҢИЗДИН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮН КЕҢЕЙТҮҮ ҮЧҮН!

ААК "Керемет Банк" өз кардарларына бизнести өнүктүрүү үчүн "Деловой рост" кредити менен колдонууну сунуштайт. Кредиттин максаты – жүгүртмө жана негизги каражаттарды толуктоо, ошондой эле капиталдык чыгымдарды каржылоо.

Эгерде, Сизге карыз алуу ресурстарынын зарыл болгон өлчөмүн алуу үчүн күрөөлүк камсыздоо жетишпей жатса, бизнес-насыянын 50 пайзына чейинки кепилдикти тариздөө аркылуу “Керемет Банк” менен “Кепилдик фондунун” биргелешкен сунушунан пайдаланыңыз.

Ким кредит ала алат? Туруктуу бизнеси бар, үзгүлтүксүз 6 айдан кем эмес иштеп жаткан жеке ишкерлер жана юридикалык жактар.
Насыянын суммасы* 10 000 сомдон 35 000 000 сомго чейин/200 АКШ долларынан 500 000 АКШ долларына чейин
Пайыздык ченемдер** (жылдык) сом менен 17%дан жогору/ АКШ доллары менен 11%дан жогору
Насыянын мөөнөт 60 айга чейин
Максатуу милдет
 • Сатып алуу/ оңдоо/ негизги каражаттарды реконстркуциялоо;
 • Коммерциялык максат үчүн кыймылсыз мүлк сатып алуу;
 • Жүгүртүм акчаны толуктоо;
 • Кредитти кайра каржылоо;
 • Агробизнести өнүктүрүү (мал чарбачылык, өсүмдүк өстүрүү, айыл чарба ж.б. керектөөлөр үчүн жумуштарды төлөө);
Камсыздоо
 1. 100 000 KGS чейинки кредиттер боюнча/1500 USD күрөө жана кепилдик талап кылынбайт;
 2. 200 000 KGS чейинки кредиттер боюнча/3000 USD күрөө – кыймылдуу мүлк же кыймылсыз мүлк, милдетүү түрдө кепил болгон бир адамдын болуусу;
 3. 200 000 KGS ашкан кредиттер боюнча/3000 USD күрөө – кыймылдуу мүлк, кыймылсыз мүлк жана кепилдик.
Кредитти жоюу шарттары
 1. Ай сайын төлөм аткаруунун негизинде аннуитенттик төлөмдөр менен;
 2. Тең үлүш менен ай сайын төлөм аткаруунун негизинде жоюу;
 3. Ийкемдүү график (бизнес сезондуу болгон учурда ар бир айга жеке төлөм аткаруу графигин орнотуу мүмкүн);
 4. Кредиттин негизги бөлүгүн жоюу боюнча мөөнөтүн узартууга мүмкүн.

*КРУБ Башкармалыгынын 2016 жылдын 10 февралындагы №7/3Токтомуна ылайык кредиттерди чет өлкө валютасында берүү, жеке ишкердикти күбөлүк же патенттин негизинде жүргүзгөндөргө берүүгө мүмкүн
** Жылдык эффективдүү пайыздык өлчөм 18,39% KGS, 11,7% USD баштап

Бизнес-кредитөө суроолору боюнча Сиз банктын каалаган филиалдарына же Контакт борборуна 996 (312) 55 44 44 телефону боюнча кайрыла аласыңар

Насыяңызды эсептеңиз

Зарыл сумма

Насыянын мөөнөтү (ай)

660

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп эсептелет, так эсептерди сизге банктын каалаган филиалынан беришет.

close