Карталар

Карталар

Карталар

ЭЛКАРТ Бизнес – картты кармап туруучу - юридикалык жакка же жеке ишкерге, анын банктык эсебине карата банк тарабынан берилген банктык карт. Карт бизнес категорияга кирет жана Элкарт-Бизнес картын отчет тапшыруу менен алынган суммаларды берүү, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө накталай эмес төлөөлөрдү жүргүзүү, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатууда накталай эмес формада пайда алуу үчүн компаниянын максаттарын аткарууда пайдаланууга болот. Карт юридикалык жактын/жеке адамдын банктык эсебине жеткиликтүүлүк каражаты жана эсептеги каражаттарды башкаруунун шайманы болуп саналат.

ЭЛКАРТ УЛУТТУК ТӨЛӨМ КАРТЫН ТЕЙЛӨӨ БОЮНЧА ТАРИФТЕР  

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы  

Элкарт-Бизнес 

Карт-эсептин валютасы  

Сом 

Аракеттенүү мөөнөтү  

3 жыл

Картты чыгаруу үчүн комияссия  

Акысыз  

Бир жылдык тейлөөгө алуу үчүн комиссия – биринчи жыл  

130 сом

Соода эквайринги боюнча эсепке келип түшкөн акча каражаттарын чегерүү (товардар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө катары POS-терминалдар аркылуу)* 

0

Башка акча каражаттарын чегерүү ** 

0,3%

Керемет Банк банкоматтарынан акча чечип алуу  

0%

Башка банкоматтардан акча чечип алуу  

0,60% 

Керемет Банк банкоматы аркылуу балансты талап кылуу  

Акысыз

Башка банкоматтар аркылуу балансты талап кылуу  

5 сом

Калдыкка пайыздарды чегерүү (% жылдык ченде)*** 

4%****

Калдыкка пайыздарды чегерүүдөгү төмөндөбөс калдык

10 000 сом****

 * Картты кармап туруучу тарабынан товарларды (жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөр) сатып өткөрүүдөн Ишкананын эсебине чегерилген транзакциялар суммасынан банктын комиссиясы, Электрондук терминалдарды (POS-терминалдарды) жайгаштыруу келишиминде белгиленет.

** Төлөм терминалында бир ирет толуктоонун максималдуу суммасы – 15 000 сом. Толуктоо саны боюнча чектөөлөр жок. 

***Пайыздарды чегерүү ай сайын жүзөгө ашырылат жана пайыздар чегерилген айдан кийинки айдын биринчи күндөрүндө төлөнүп берилет.

****Шарттар 2020-жылдын 2-ноябрында чыгарылган жаңы төлөм карттары үчүн колдонулат.

 

ЭЛКАРТ КАРТТАРЫ БОЮНЧА АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЧЫГЫМДООНУН КҮНҮМДҮК ЧЕКТӨӨЛӨРҮ *****

Карттын түрү

Банкоматтардын ача чечип алуу жана POS-терминалдарда төлөө учурунда  

Транзакциялардын саны  

ЭЛКАРТ   

300 000 сом

10 транзакциядан көп эмес  

*****Карттар боюнча күнүмдүк чыгымдоо чектөөлөрү кардардын кат жүзүндөгү арызы боюнча өзгөртүлүшү мүмкүн

 

«Керемет Банк» ААКнун банктык карталары боюнча тарифтери

«Керемет Банк» ААКнун банктык төлөм карталарын алуу жана колдонуу эрежелери

 

МААНИЛҮҮ МААЛЫМАТ!

  • Картаңыздын коопсуздугу үчүн ПИН-кодун эч качан карта менен бирге сактабаңыз
  • ПИН-кодду картага жазбаңыз
  • Сиздин картаңыз жоголгондо же уурдалганда токтоосуз банктын Байланыш борборуна: (0312) 554444, О! (0703) 554444, Мегаком (0997) 554444, Билайн (0227) 554444 жеБПБ Call – борборуна чалыңыз:  (0312) 637696, (0312) 664325 же WhatsAppка (0557) 554444 жазыңыз.

close