«Пенсиялык сактык» аманаты

«Пенсиялык сактык» аманаты

«Пенсиялык сактык» аманаты, өз сактыктарын сактап кана калуу үчүн эмес, ошондой эле аны көбөйтүүнү каалаган пенсионерлер үчүн иштелип чыккан.

Аманаттын негизги шарттары: 

  • Аманаттын минималдуу суммасы 5 000 KGS/RUB же 100 USD/EUR;
  • Пайыздарды төлөө - ай сайын;
  • Толуктап туруу мүмкүнчүлүгү – чектөөсүз (аманат бүтөөргө чейинки 2 айды эске албаганда);
  • Жарым жартылай алуу – каралган эмес;
  • Мөөнөтүнө мурда жокко чыгаруу:

- аманат мөөнөтүнүн алгачкы 6 (алты) айы аяктаганга чейин – аманат боюнча пайыздар, аманатты же анын жарымын кайтарып берүү учуруна карата Банк тарабынан белгиленген талап кылуу боюнча ченине кайрадан эсептелинип чыгат жана төлөнүп берилет*;

 - аманат мөөнөтүнүн алгачкы 6 (алты) айы өткөндөн кийин – аманат боюнча мурда чегерилген пайыздар, иш жүзүндөгү аманат мөөнөтүнө жараша, келишимде көрсөтүлгөн ченде кайра эсептелинип чыгат жана төлөнүп берилет;

Аманатты автоматтык түрдө узартуу – каралган **.

Пайыздык чендер ***:

Валюта 6 ай 9 ай 12 ай 24 ай
KGS  6,0%  7,0%  11,0%  12,0%
USD  0,0 %  0,0%  1,5%  1,5%
EUR  0,5%  0,5%  0,5%  1,0%
RUB  6,0%  6,5%  7,0%  7,0%

Натыйжалуу пайыздык өлчөм 12,6%га чейин, АКШ доллары менен 1,5%га чейин, евро менен 1%га чейин, рубль менен 1,5%га чейин

* Талап кылуу боюнча аманатынын чени -  0%.

** Ошол эле мөөнөткө, узартуу учуруна карата Банк тарабынан аманаттын ошол түрү үчүн белгиленген пайыздык чен менен аманатты автоматтык түрдө узартуу.

*** Таблицада көрсөтүлгөн пайыздык ченемдер - жылдык

ЭСКЕРТҮҮ: Банк жекече тарифтерди өзгөртүү жана белгилөө укугун өзүнө калтырат.

«Керемет Банк» ААКунда банк эсептерин ачуунун жана жүргүзүүнүн эрежелери

close