«МӨӨНӨТТҮҮ» аманаты

«МӨӨНӨТТҮҮ» аманаты

«МӨӨНӨТТҮҮ» аманаты аманатчыларыбызга максималдуу киреше алуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Аманаттын негизги шарттары:

  • Аманаттын минималдуу суммасы - 10 000 KGS/RUB же 100 USD/EUR;
  • Пайыздарды төлөө - ай сайын же мөөнөт аяктаганда;
  • Толуктоо мүмкүнчүлүгү -  каралган эмес;
  • Жарым жартылай алуу – каралган эмес;
  • Мөөнөтүнөн мурда жокко чыгаруу – пайыздарды эсептөө талап кылуу боюнча Банк тарабынан белгиленген ченде жүргүзүлөт*;
  • Аманатты автоматтык түрдө узартуу – каралган эмес.

Пайыздык чендер**:

Валюта Жайгаштыруу мөөнөттөрү
6 ай 12 ай 18 ай 24 ай 36 ай
KGS 5,0% 10,5% 11,5% 12,0% 11,0%
USD 0,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
EUR 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 1,0%
RUB 6,5% 7,0% 7,0% 7,0% 0,0%

Натыйжалуу пайыздык өлчөм сом менен 11,6%га чейин, АКШ доллары менен 1,5%га чейин, евро менен 1%га чейин, рубль менен 1,5%га чейин

*Талап кылуу боюнча аманатдын чени – 0% 

** Таблицада белгиленген пайыздык чендер жылдык.

ЭСКЕРТҮҮ: Банк жекече тарифтерди өзгөртүү жана белгилөө укугун өзүнө калтырат.

«Керемет Банк» ААКунда банк эсептерин ачуунун жана жүргүзүүнүн эрежелери

close