Өндүрүмдөрдү иштеп чыгуу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси

Өндүрүмдөрдү иштеп чыгуу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси

Өндүрүмдөрдү иштеп чыгуу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси

Аймак:: Бишкек шаары

Жарык көргөн күнү: 5 жетинин айы 2020

Кызматы:

Өндүрүмдөрдү иштеп чыгуу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси продуктов

Квалификациялык талаптар:

  • Жогорку экономикалык билими;
  • Банктык тармакта кеминде 3 жылдык эмгек стажы, чекене сатуу тармагында кеминде 2 жылдык эмгек стажы;
  • Коммерциялык банктар сунуштаган өндүрүмдөрдү жана кызмат көрсөтүүлөрдү билүүсү;
  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын чечнмдик-укуктук актыларын билүүсү;
  • Маалыматты топтоо жана иштеп чыгуу жигеринин жана талдоо жүргүзүү жигеринин болуусу.

Кызматтык милдеттери:

  • Банктык өндүрүмдөрдү иштеп чыгуу жана бекитүү;
  • Орун алган бизнес долбоорлорго талдоо жүргүзүү жана оптимизациялоо;
  • Коюлган бизнес тапшырмаларды жүзөгө ашырууга контролдук;
  • Чекене товарларды сатууну көбөйтүүгө багытталган иш-чараларды өткөрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

Резюмени төмөнкү электрондук дарек боюнча жөнөтүү зарыл:  hrm@keremetbank.kg,  hrm@rib.kg 

* Банк аңгемелешүүгө көбүрөөк туура келген кандидаттарды чакырууга укугу өзүндө калтырат

Анкета толтуруу

Бaардык бош орундарды көрүү

close