Өндүрүмдөрдү иштеп чыгуу жетектөөчү адиси

Өндүрүмдөрдү иштеп чыгуу жетектөөчү адиси

Өндүрүмдөрдү иштеп чыгуу жетектөөчү адиси

Аймак:: Бишкек шаары

Жарык көргөн күнү: 6 бугу 2024

Кызматы:

Өндүрүмдөрдү иштеп чыгуу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси 

Квалификациялык талаптар:

  • Жогорку экономикалык билими;
  • Банктык тармакта кеминде 5 жылдык эмгек стажы, чекене сатуу тармагында кеминде 2 жылдык эмгек стажы;
  • Коммерциялык банктар сунуштаган өндүрүмдөрдү жана кызмат көрсөтүүлөрдү билүүсү;
  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын ченtмдик-укуктук актыларын билүүсү;
  • Маалыматты топтоо жана иштеп чыгуу көндүмдөрүнүн жана талдоо жүргүзүү жигеринин болуусу.

Кызматтык милдеттери:

  • Банктык өндүрүмдөрдү иштеп чыгуу жана бекитүү;
  • Орун алган бизнес долбоорлорго талдоо жүргүзүү жана оптимизациялоо;
  • Коюлган бизнес тапшырмалардын жүзөгө ашырылуусуна контролдук кылуу;
  • Чекене өндүрүмдөрдү сатуу иштерин жандандырууга багытталган иш-чаралар боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

Резюмени төмөнкү электрондук дарек боюнча жөнөтүү зарыл: dkasymalieva@keremetbank.kg же hrm@keremetbank.kg

* Банк аңгемелешүүгө ылайык деп тапкан талапкерлерди чакыруу укугун өзүндө калтырат

Анкета толтуруу

Бaардык бош орундарды көрүү


close