Филиалдын операциялык бөлүмүнүн Юридикалык жактарды тейлөө боюнча Сектордун улук менеджери

Филиалдын операциялык бөлүмүнүн Юридикалык жактарды тейлөө боюнча Сектордун улук менеджери

Филиалдын операциялык бөлүмүнүн Юридикалык жактарды тейлөө боюнча Сектордун улук менеджери

Аймак:: Бишкек шаары

Жарык көргөн күнү: 5 үчтүн айы 2021

Кызматы:

Филиалдын операциялык бөлүмүнүн Юридикалык жактарды тейлөө боюнча Сектордун улук менеджери

Квалификациялык талаптар: 

 • Жогорку экономикалык билим
 • Каржы-банктык мекемеде кеминде 1 жылдык эмгек стажы
 • ПО Windows ПК, Word, Excel редактору менен иштей билүү жигери
 • Накталай акча менен иш алып баруу тажрыйбасы
 • Акча которууларынын эл аралык тутумун билүү
 • Банктык өндүрүмдөрдү билүүсү
 • Туура сүйлөө
 • Кыргыз/орус тилин билүүсү

 Негизги милдеттери:

 • Улуттук банктын жана "Керемет Банк" ААКсынын ченемдик документтерине ылайык кардарларды сапаттуу тейлөө
 • "Керемет Банк" ААКсынын иши боюнча кардарларга консультацияларды берүү
 • Банктык эсептер боюнча баштапкы документтерди тариздөө
 • Баштапкы документердин негизинде операциялар боюнча бухгалтердик өткөрүүлөрдү жүзөгө ашыруу
 • Кардарлардын эсептеринен улуттук жана чет өлкө валюталарында которууларды жүзөгө ашыруу
 • Кассалык операцияларды жүзөгө ашыруу, анын ичинде чет өлкө валютасында.

Сүрөтү жана позицияны көрсөтүү менен резюмени hrm@keremetbank.kg жана  hrm@rib.kg дарегине жөнөткүлө

*Ылайыгы келген талапкерди маектешүүгө чакыруу укугун Банк өзүндө калтырат.

Анкета толтуруу

Бaардык бош орундарды көрүү

close