ИТ боюнча директордун орун басары

ИТ боюнча директордун орун басары

ИТ боюнча директордун орун басары

Аймак:: Бишкек шаары

Жарык көргөн күнү: 24 жалган куран 2021

Кызматы:

  ИТ боюнча директордун орун басары

Талаптары:

 • жогорку кесиптик билими:
 • тактык жана жигердүүлүк;
 • адистиги боюнча кеминде 3 жылдык эмгек стажынын болуусу, анын ичинде банк тармагында кеминде 2 жыл;
 • жетекчилик кызматтардагы эмгек жигери кеминде 2 жыл;
 • тиешелүү серификаттар жана башкалар менен ырасталган, экономика жана маалымат технологиялары тармагында билиминин болуусу.
 • компьютердик тармактарды кураштыруу принциптерин билүүсү;
 • алгаритимдештирүү жана программалаштыруу негиздерин түшүнүүсү;
 • IT-түзүмдөрүн кураштыруу жана өркүндөтүү тармагындагы тажрыйбасы, -ченимдик документтер менен регламенттерди жаза билүү жигери;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле Банктын ички ченемдик документерин билүүсү;

Милдеттери:

 • Банктын ИТ бөлүмүндөрүнүн бөлүктөрүн тескөөгө алуу (техникалык жактан колдоо, ДБО тутумдарын колдоо, Банкоматтык тутумду коштоп жүрүү, телефония)
 • документацияларды, ИТ-жүрүмдөрдүн сүрөттөлүшүн түзүү жана актуалдуу абалда кармап туруу;
 • маалыматтык технологияларды жана тутумдарды ишке киргизүү, жаңылап туруу, коштоп жүрүү, өнүктүрүү жүрүмдөрүн уюштуруу
 • Бюджетти тескөө: мерчемдөө, негиздөө жана чыгымдоого контролдук жүргүзүү
 • Банктын башка бөлүмдөрү менен техникалык маселелер боюнча өз ара катышуу
 • 24/7 ыргагында техникалык көйгөйлөрдү четтетүү боюнча чечимдерди кабыл алуу
 • Банктын ИТ бөлүгүндө ТМБларын тескөө
 • персоналды тандоо, окутуу жана шыктандыруу
 • кызматкерлердин ишин баалоо
 • Банктын бизнес жүрүмдөрүн автоматташтыруу боюнча долбоорлор менен байланыштуу болгон топторго катышуусу.

Иштөө шарттары:

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык ишке кабыл алуу. Башкы кеңседе, Бишкек шаарында.

Фотосүрөтү бар жана позициясы көрсөтүлгөн резюмени hrm@keremetbank.kg электрондук почтасына жөнөтүңүздөр

*Банк, көбүрөөк ылайыктуу талапкерлерди аӊгемелешүүгө чакыруу укугун өзүнө калтырат

Анкета толтуруу

Бaардык бош орундарды көрүү

close