Окутуу борборунун менеджери

Окутуу борборунун менеджери

Окутуу борборунун менеджери

Аймак:: Бишкек шаары

Жарык көргөн күнү: 24 жалган куран 2021

Кызматы:

  Окутуу борборунун менеджери

Талаптары:

 • жогорку экономикалык, психиологиялык же юридикалык билиминин болуусу;
 • банктык тармакта кеминде үч жылдык тажрыйбасынын болуусу;
 • усулдук иштин билүүсү, окутуучулук жана машыктыруу ишиндеги жигерлерине  артыкчылык берилет;
 • ПКны мыкты пайдалануучу болуусу;
 • ар тараптуу иштей билүүсү, жандуулук,  нукка коюлган сүйлөө жөндөмү, даталдарга көңүл буруу.

Милдеттери:

 • квалификацияны жогорулатууну жана персоналды окутууну өткөрүүнү камсыз кылуу;
 • кызматкерлердин билим алуусунун натыйжалуулугуна баа берүү жана контролдук;
 • сыртта турган уюмдардан келип түшкөн сунуштарга ылайык,  бизнестин тиешелүү квалификацияларга  муктаждыктарын эсепке алуу менен алдыдагы жылга окутуу мерчемдерин түзүп чыгууга катышуусу
 • окутуу мерчемдерин жана көзөмөл органдарынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык милдеттүү түрдө сертификациялануудан өтүүнү талап кылган иш спецификасына жараша окутуудан өтүү жана квалификациясын жогорулатуудан өтүүгө милдеттүү болгон жумушчулардын тизмесин түзүп чыгууга катышуу;  
 • сунуштарды караштыруу жана Кыргыз Республикасынын, КМШ өлкөлөрдүн жана алыскы чет өлкөлөрдүн ар кыл окутуу  борборлору өткөрүп жаткан семинарлар, тренингдер жана башкалар боюнча тандоолорду ишке ашыруу
 • сыртта тарган уюмдардын семинарларында, тренингдеринде жана квалификациясын жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо курстарында окутуу үчүн келишимдерди даярдоо жана макулдашуу.
 • Банктын жана сыртта турган угуучулардын окутуудан өткөндүгүнө акы төлөп берүүнүн өз учурунда жүзөгө ашырылышына контролдук кылуу.
 • Банктын кызматкерлери тарабынан экзамендердин өз учурунда тапшырышына  жана алардын тиешелүү сертифакттарды алуусуна контролдук кылуу.

Фотосүрөтү бар жана позициясы көрсөтүлгөн резюмени hrm@keremetbank.kg электрондук почтасына жөнөтүңүздөр

*Банк, көбүрөөк ылайыктуу талапкерлерди аӊгемелешүүгө чакыруу укугун өзүнө калтырат

Анкета толтуруу

Бaардык бош орундарды көрүү

close