Кассалык операциялар бөлүмүнүн кассири

Кассалык операциялар бөлүмүнүн кассири

Кассалык операциялар бөлүмүнүн кассири

Аймак:: Ош областы

Жарык көргөн күнү: 19 чын куран 2021

Кызматы:

Кассалык операциялар бөлүмүнүн кассири

Квалификациялык талаптар: 

 • жогорку экономикалык билим;
 • банк чөйрөсүндөгү иш стажы 1 жылдан кем эмес;
 • акча каражаттары менен иштөө тажрыбайсы кеминде 1 жыл;
 • ПКны тажрыйбалуу колдонуучу;
 • төлөм каражаттарынын жарамдуулугун аныктай билүү таалими;
 • адистештирилген курстарды жана семинарларды/тренингдерди өткөндүгүн ырастоочу сертификаттарынын болуусу (мүмкүн болсо);

Талапкер билүүсү керек:

 • КР Мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик-укуктук актыларын жана Банктын ички ченемдик документтерин;
 • эмгекти коргоо эрежелерин жана ченемдерин, коопсуздук жана өрткө каршы коргонуу техникасын;
 • иштиктүү баарлашуу этикасын, ишкердик контактарды түзүү жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү тартибин;

Негизги милдеттери: 

 • кассанын кардарларын сапаттуу тейлөө;
 • баалуулуктардын: накталай акча каражаттарынын; башка баалуулуктардын жана документтердин сакталышын жана эсепке алынышын камсыздоо;
 • акча каражаттарын улуттук жана чет өлкө валютасында кабыл алуу жана берүү;
 • кардарларды тейлөө учурунда кызмат көрсөтүү стандарттарын сактоо;
 • накталай акча каражаттарын кайра эсептөө, сорттоо, топтоо жана таңгактоо;
 • эски банкнотторду КРУБга жөнөтүүгө даярдоо.

Фотосүрөтү бар жана позициясы көрсөтүлгөн резюмени hrm@keremetbank.kg электрондук почтасына жөнөтүңүздөр

*Банк, көбүрөөк ылайыктуу талапкерлерди аӊгемелешүүгө чакыруу укугун өзүнө калтырат

 

Анкета толтуруу

Бaардык бош орундарды көрүү

close