Бизнес аналитик

Бизнес аналитик

Бизнес аналитик

Аймак:: Бишкек шаары

Жарык көргөн күнү: 11 бугу 2021

Кызматы:

Бизнес аналитик

Талаптары:

 • жогорку билими (финансы, экономика, маалымат технологиялары тармагына артыкчылык берилет);
 • маалыматтарды аналитикалык түрдө иштеп чыгуу системалары жана банктык маалыматтык системалар менен иштөө тажрыйбасы;
 • бизнес-аналитика жаатындагы иш тажрыйбасы;
 • техникалык талаптарды жазуу тажрыйбасы;
 • регламенттөөчү документтерди иштеп чыгуу тажрыйбасы;
 • аналитикалык ой жүгүртүү жана маалыматтарды системалаштыруу таалими;
 • мыкты оозеки жана жазуу речи.

Милдеттери:

 • талаптарды топтоо, формалдаштыруу жана буюртма берүүчүлөр менен макулдашуу;
 • маалыматтарды топтоо, бизнес-процесстерди сыпаттоо жана моделдештирүү;
 • натыйжалуулукту анализдөө жана процесстерди оптималдаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
 • документтерди иштеп чыгуу;
 • жетекчилик жана буюртма берүүчүлөр үчүн презентацияларды даярдоо.

Фотосүрөтү бар жана позициясы көрсөтүлгөн резюмени hrm@keremetbank.kg электрондук почтасына жөнөтүңүздөр

*Банк, көбүрөөк ылайыктуу талапкерлерди аӊгемелешүүгө чакыруу укугун өзүнө калтырат

Анкета толтуруу

Бaардык бош орундарды көрүү

close