Насыялоо бөлүмүнүн начальниги

Насыялоо бөлүмүнүн начальниги

Насыялоо бөлүмүнүн начальниги

Аймак:: Бишкек шаары

Жарык көргөн күнү: 10 кулжа 2021

Кызматы:

Насыялоо бөлүмүнүн начальниги

Квалификациялык талаптар: 

 • Жогорку экономикалык билиминин болуусу
 • Насыялоо тармагында кеминде 2 (эки)  жылдык эмгек стажы
 • Жетекчилик кызматтарда кеминде 1 (бир) жылдык  иш стажы
 • ЕБРР тутуму боюнча насыялар менен иш алып баруу тажрыйбасы
 • Уюштуруучулук жөндөмү жана башкаруучулук чечимдерди кабыл алуу көндүмү
 • Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдары жана Улуттук банктын талаптары тармагындагы тажрыйбасы
 • MS Office (Word, Excel) топтомун колдонуучулук деңгээлде билүүсү

 Негизги милдеттери:

 • Ишти туура уюштура билүү жана Бөлүмдүн ишине жалпы жетекчилик кылуу, коюлган тапшырмалардын өз учурунда жана сапаттуу аткарылышына, ошондой эле Бөлүмдүн функцитяларын аткарууга контролдук;
 • Бөлүмдүн жумушчулары тарабынан ОЧБ жана чекене насыялоо боюнча мерчемделген көрсөткүчтөрдүн аткарылышына контролдук кылуу;
 • Банктын насыялоосуна жана башка кызмат көрсөтүүлөрүнө кызыгуусун арттырган потенциалдуу кардарларды табуу жана тартуу;
 • Бөлүмдүн кадрдык курамынын өз учурда түптөлүүсүнө контролдук, тандоо жана кабыл алууга катышуу;
 • Аны каржылоонун максаттуулугу жөнүндө чечимди негиздөө менен эксперттик корутундуну даярдоо жана Банктын ыйгарым укуктуу органынын кароосуна алып чыгуу;
 • Колдонулуп жаткан насыяларга мониторинг жана насыя портфелинин сапатын камсыз кылуу.

Фотосүрөтү бар жана позициясы көрсөтүлгөн резюмени hrm@keremetbank.kg электрондук почтасына жөнөтүңүздөр

*Банк, көбүрөөк ылайыктуу талапкерлерди аӊгемелешүүгө чакыруу укугун өзүнө калтырат

Анкета толтуруу

Бaардык бош орундарды көрүү

close