Жетекчинин ассистенти (офис-менеджер)

Жетекчинин ассистенти (офис-менеджер)

Жетекчинин ассистенти (офис-менеджер)

Аймак:: Бишкек шаары

Жарык көргөн күнү: 27 аяк оона 2023

Кызматы:

Жетекчинин ассистенти (офис-менеджер)

Негиз талаптары: 

  • жаш курагы 23төн жогору;
  • тиешелүү кызматтагы иш тажрыйбасы (жетекчи менен) кеминде 3 жыл;
  • банктагы иш тажрыйбасы – арчылык берилет.
  • кыргыз,  орус тилдеринде эркин сүйлөөсү (ооз эки жана жазуу жүзүндө);
  • англис тили – арчылык берилет;
  • ПКны тажрыйбалуу колдонуучу деңгээлинде билүүсү.

Негизги милдеттери:

  • жетекчинин жумушчу убактысын натыйжалуу пландаштыруу (календарь түзүү, жолугушууларды дайындоо, жаңылоо);
  • документтер (кириш\чыгыш документтери) менен иштөө;
  • бир тилден экинчи тилге ырааттуу жана кат жүзүндө которо билүүсү (зарылчылыкка жараша).

Резюмени төмөнкү дарекке жөнөтүү зарылhrm@keremetbank.kg

*Банк ылайыктуу деп эсептеген талапкерди маектешүүгө чакыруу укугун өзүндө калтырат.

Анкета толтуруу

Бaардык бош орундарды көрүү

close