Маркетинг бөлүмүнүн начальниги

Маркетинг бөлүмүнүн начальниги

Маркетинг бөлүмүнүн начальниги

Аймак:: Бишкек шаары

Жарык көргөн күнү: 14 бугу 2021

Кызматы:

Маркетинг бөлүмүнүн начальниги

Талаптары:

 • Жогорку билими
 • Маркетинг тармагында кеминде 4 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы
 • Интернет-маркетинг ыкмаларын билүүсү
 • Өз алдынчалуулугу, ой жүгүртө билүүсү, креативдүүлүгү
 • Ишенимдүү керектөөчүнүн деңгээлиндеги кеңселик жана графикалык программаларды билүү, натыйжага басым жасоо, маселени системдүү түрдө чечүү, жоопкерчилик, жогорку иш жөндөмдүүлүгү, бир учурда көп тапшырма аткара билүү көндүмү, коммуникабелдүүлүк, демилгелүүлүк.

Милдеттемелери:

 • Бизнес-пландоо жана рекламалык/промо акцияларды уюштуруу;
 • Жаңы өндүрүмдөрдүн ишке киргизилишине колдоо көрсөтүү (пландоо, контроль, анализ);
 • Полиграфиялык жана сувенирдик өндүрүмдөрдү иштеп чыгуу;
 • Кызыктыруучу «жарнама» жана «интернет» каналдарын пайдалануу менен Кызмат көрсөтүүлөрдү/Банктык өндүрүмдөрдү алдыга жылдыруу стратегияларын иштеп чыгуу;
 • Маркетингдик изилдөөлөрдү жүзөгө ашырууну уюштурууга катышуу;
 • Банктын жалпы стратегиясын иштеп чыгууга катышуу;
 • Компаниянын бирдиктүү стилин иштеп чыгуу;
 • Банк брендин өнүктүрүү;
 • Банктын маркетингдик жана жарнамалык ишмердүүлүгүн пландоо, бюджеттөө;
 • Бюджетке ылайык медиапландарды түзүү;
 • Концепцияларды иштеп чыгуу жана полиграфия жана башка жарнамалык-маалыматтык материалдардын дизайны.

Фотосүрөтү бар жана позициясы көрсөтүлгөн резюмени hrm@keremetbank.kg электрондук почтасына жөнөтүңүздөр

*Банк, көбүрөөк ылайыктуу талапкерлерди аӊгемелешүүгө чакыруу укугун өзүнө калтырат

Анкета толтуруу

Бaардык бош орундарды көрүү

close