Соодалык каржылоо/документардык операциялар боюнча жетекчи

Соодалык каржылоо/документардык операциялар боюнча жетекчи

Соодалык каржылоо/документардык операциялар боюнча жетекчи

Аймак:: Бишкек шаары

Жарык көргөн күнү: 17 бирдин айы 2021

 Кызмат орду:

Соодалык каржылоо/документардык операциялар боюнча жетекчи         

Талаптары:

 • Жогорку экономикалык билими;
 • Адистиги боюнча жалпы эмгек тажрыйбасы кеминде төрт жыл;
 • Финансы-банктык тутумда иш алып баруу тажрыйбасы кеминде үч жыл;
 • Жетекчилик кызматтагы эмгек тажрыйбасы кеминде бир жыл;
 • Ишкер кат алышуулар жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү көндүмү.
 • Мыйзамдарды жана Улуттук банктын ченемдик актыларын билүүсү;
 • Ишкер баарлашуу жана кат алышуу этикасын, ишкер мамилелерди жана жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү тартиптерин билүүсү.

Милдеттери:

 • соодалык каржылоо шаймандарын колдонууга кызыкдар потенциалдуу кардарларды тартуу;
 • потенциалдуу кардарлардын насыя алмаштыруучуларга жана соодалык каржылоо шаймандарына муктаждыгын аныктоо;
 • документардык операцияларга жана соодалык каржылоого байланыштуу жоболорду, жол-жоболорду, келишимдерди, ошондой эле башка жумушчу документтерди иштеп чыгуу, макулдашуу жана бекитүүгө киргизүү;
 • соодалык каржылоо операцияларын кароого алуу жана жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө Банктын филиалдарынын тиешелүү бөлүмдөрүнүн ишин координациялоо;
 • соодалык каржылоо шаймандарын берүүгө жана алардын өз убагында жабылышына контролдук;
 • соодалык каржылоо жана эл аралык банктык операциялары маселелери боюнча жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн банктары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • экспорттук жана импорттук аккредитивдер, кепилдиктер жана башккалар түрүндө эл аралык банктык операцияларды өткөрүү;
 • анктын башка түзүмдүк бөлүмдөрү менен өз ара катыштыкта аккредитив, кепилдик түрүндөгү кардарлардын соодалык каржылоо боюнча арыздарын кароого алуу;
 • корреспондент банктар менен кат алышууларды жүргүзүү, аккредитивдерди жана кепилдиктерди чыгаруу, билдирүүлөр, тейлөөгө алуу менен байланыштуу билдирмелерди даярдоо;
 • Банктын бардык филиалдарын жана сактык кассаларын кошо алганда, Банктын кызматкерлери үчүн окутуу семинарларын жана тренингдерди уюштуруу.

Жумуш шарттары:

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык ишке орноштуруу. Иш орду Бишкек шаарындагы башкы кеңсе

Фотосүрөтү бар жана позициясы көрсөтүлгөн резюмени hrm@keremetbank.kg электрондук почтасына жөнөтүңүздөр

*Банк, көбүрөөк ылайыктуу талапкерлерди аӊгемелешүүгө чакыруу укугун өзүнө калтырат

 


Анкета толтуруу

Бaардык бош орундарды көрүү

close