Маркетинг бөлүмүнүн адиси

Маркетинг бөлүмүнүн адиси

Маркетинг бөлүмүнүн адиси

Аймак:: Бишкек шаары

Жарык көргөн күнү: 14 бугу 2021

Кызматы:

 Маркетинг бөлүмүнүн адиси

Квалификациялык талаптар:

 • маркетинг чөйрөсүндө кеминде 2 жылдык иш тажрыйбасы (банк тармагындагы ишине артыкчылык берилет);
 • жарнама рыногун, жарнаманын оффлайн жана ойлайн каналдарын түшүнө билүүсү, жарнамалык материалдар менен иштөө көндүмдөрү, медиабаинг;
 • мыкты деңгээлдеги коммуникативдик көндүмдөрү, демилгелүүлүк, жоопкерчилик, креативдүүлүк, бир учурда көп тапшырма аткара билүү көндүмү;
 •  Adobe Photoshop/Illustrator/InDesign/Flash программалары менен иштей билүү тажрыйбасына артыкчылык берилет
 • маркетингдеги, дизайндагы негизги тренддерди түшүнө билүү.

Кызматтык милдеттемелери

 • жарнамалык кампанияларды иштеп чыгууга жана өткөрүүгө катышуу
 • алдыга жылдыруу стратегияларын жүзөгө ашыруунун алкагында Бренддик стандарттардын аткарылышына контролдук кылуу
 • Банк кеңселерине жасалгалоого контролдук кылуу
 • атаандаштардын анализин даярдоо (промо-активдүүлүктү, визуалдуулукту ж.б.)
 • POSM жарнамалык материалдардагы талаптарды пландоону жүзөгө ашыруу, алардын өз учурунда даярдалышын камсыз кылуу, бөлүштүрүү
 • кол коюлган келишимдердин аткарылышына контролдук кылуу.

Фотосүрөтү бар жана позициясы көрсөтүлгөн резюмени hrm@keremetbank.kg электрондук почтасына жөнөтүңүздөр

*Банк, көбүрөөк ылайыктуу талапкерлерди аӊгемелешүүгө чакыруу укугун өзүнө калтырат

Анкета толтуруу

Бaардык бош орундарды көрүү

close