Жаңылыктар

Акционерлер «Керемет Банк» ААКнун уставдык капиталын кѳбѳйтүштү

16 чын куран 2020

2020-жылы февралдын аягында «Керемет Банк» ААКнун акционерлеринин жалпы чогулушунда банктын уставдык капиталын 1,5 млрд. сомго кѳбѳйтүү жѳнүндѳ чечим кабыл алынды. Азыркы учурда акцияларды жайгаштыруу боюнча жетинчи эмиссия аягына чыкты, анын натыйжасында «Керемет Банк» ААКнун уставдык капиталы 5 998 746 400 сомго чейин ѳстү, ал эми КРУБнын ээлик кылуу үлүшү 96,3 %ды түздү. Калган акциялар топтому КР Ѳкмѳтүнѳ караштуу ММБФ менен физикалык жактардын ортосунда бѳлүштүрүлдү.

«Керемет Банк» капиталынын каражаттарын банктын бизнес-стратегиясын андан ары ѳнүктүрүүгѳ багыттайт.

close