Жаңылыктар

«Керемет Банк» АКК программалык камсыздоолорду, жабдууларды жана комплектөөчүлөрдү бир нече позиция боюнча сатып алуу тууралуу билдирет

31 жалган куран 2021

«Керемет Банк» ААК RedHat ПКсына жазылуу мөөнөтүн узартуу, жабдууларды жана комплектөөчүлөрдү, электрондук кезек системдерин, запастык бөлүктөрдү жана банкоматтык-терминалдык жабдуулар үчүн таандык буюм-тайымдарды сатуу менен иш алып баруучу компанияларды кызматташууга чакырат.

Сатып алынуучу позициялардын техникалык мүнөздөмөсү тууралуу кеңири маалымат менен  төмөнкү шилтеме аркылуу сатып алуулар бөлүмүнөн таанышууга болот.

Бааны суратып алууга катышуу үчүн кыргыз же орус тилдеринде коммерциялык сунуш берүү менен өндүрүүчү өлкөнү, ташып келүү мөөнөтүн, наркын көрсөтүп, товардын сапаты боюнча тиешелүү сертификаттарды тиркөө зарыл.

Соңку баа Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында караштырылган бардык салыктар менен жыйымдарды эске алуу менен шексиз түрдө KGS\USD каражаттары менен көрсөтүлүшү жана 30 күндөн эмес мөөнөткө жарактуу болуусу зарыл.

Талап кылынган бардык техникалык спецификацияларга жооп берген жана эң төмөнкү бааны сунуштаган катышуучу тандалып алынат.

Коммерциялык сунушту төмөнкү дарекке жөнөтүү зарыл:

  • Beishenaliev_S@keremetbank.kg электрондук почтасына
  • Колмо-кол тапшыруу үчүн: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,  Тоголок Молдо көч,  40/4, № 209 кабинет.

Бардык суроолор боюнча төмөнкү телефондор аркылуу «Керемет Банк» ААКнын административдик бөлүмүнө кайрылуу абзел: (0 312) 313173 (кош. 2080) или (0557) 250286.

close