Жаңылыктар

Кызмат көрсөтүүлөр жана сатып алуулар үчүн эми Google Pay жардамы менен “Керемет банктын” Visa картасы аркылуу төлөөгө болот

6 бирдин айы 2023

 

 Ошентип, күткөн мезгил келди! Эми “Керемет банк” ААКга тиешелүү Visa картасын ээлери жана NFC колдоосуна ээ Android базасындагы смартфондордун ээлери үчүн төлөмдөрдү Google Pay аркылуу төлөөгө болот. Биздин кардарлар “Керемет банктын”  Visa төлөм картасын Google Pay программасына киргизүү менен кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык түрлөрү жана сатып алуулар үчүн төлөм жүргүзө алышат. Бул үчүн контакксыз төлөм жүргүзүүлөр кабыл алынуучу жерге картаны тийгизип коюу жетиштүү.

 Эми “Керемет банк” ААК кардарлары Google Pay жардамы менен күндөлүк түйшүктөрдүн санын азайта алышат.


close