Жаңылыктар

Эми тарифтер дагы ыңгайлуу!

13 бирдин айы 2023

2023-жылдын 13 февралынан тартып төлөмдөр боюнча эсеп жүргүзүү жана аларды кассалык тейлөөдө алынуучу тарифтер төмөндөтүлдү.

 

 

Кыргыз сомдорундагы чыгуучу төлөмдөр 

 

Клиринг

20 000 сомго чейинки суммалар үчүн – 10 сом;                       

20 001 сомдон 100 000 сомго чейинки суммалар үчүн  – 30 сом;      

100 001 сомдон 500 000 сомго чейинки суммалар үчүн – 50 сом;  

500 001 сомдон 1 000 000 сомго чейинки суммалар үчүн – 65 сом

 

"OUR" шарты менен чыгуучу төлөмдөр 

 

АКШ доллары

0,2%, мин. 20 долл.США, макс. 250 долл.США

 

Евро

0,15%, мин. 20 евро, макс. 200 евро

 

Казак теӊгеси

0,1%, мин. 1000 тенге, макс. 3000 тенге

 

Орус рубли

0,1%, мин. 500 руб., макс. 3000 руб.

 

Эсеп ачуусуз «Керемет Банк» ААК филиалдык тармагынын ичинде акча которуулар физикалык жактар үчүн 

 

АКШ доллары, Евро,

Орус рубли, Казак теӊгеси

0,1%, мин. 50 сом

close