Акциялар

«Керемет Банктан» акция! Пайдалуу аманаттарды ачып, кепилденген кирешеге ээ болуңуздар!

5 бирдин айы 2024

Өткөрүү мөөнөтү 

2024-жылдын 5-февралынан тартып 31-июлуна чейин

Акциянын катышуучулары

жеке жана юридикалык жактар

Кайсы депозиттик продукттар катышат

жеке жактар үчүн депозиттер:

  • «Мөөнөттүү»;
  • «Пенсиялык сактык»;
  • «Топтоочу, пайыздарды капиталдаштыруу менен»;
  • «Топтоочу, пайыздарды капиталдаштыруусуз»;
  • «Мөөнөттүү, пайыздары алдын ала»;

Юридикалык жактар үчүн депозиттер:

  • «Корпоративдик»;
  • «Мөөнөттүү, пайыздары алдын ала»;

 

 

 

Жеке жактар

 

Мөөнөтүү

«Пенсиялык»:

 %ды ай сайын төлөө,

Кошумча взнос

«Топтоочу, пайыздарды капиталдаштыруу менен»: %ды ай сайын төлөө,

Кошумча взнос

«Топтоочу, пайыздарды капиталдаштыруусуз»: %ды ай сайын төлөө,

Кошумча взнос

 

«Мөөнөттүү»:

%ды төлөө ай сайын жана мөөнөттүн аягында (кардардын каалоосу боюнча)

«Мөөнөттүү

% алдын ала»:

%ды төлөө айдын башында

3 ай

-

-

-

3,0%

-

6 ай

7,0%

6,0%

7,0%

7,0%

-

9 ай

 

9,0%

7,0%

9,0%

11,0%

-

12 ай

14,0%

11,0%

12,0%

14,0%

12,0%

18 ай

14,5%

11,5%

12,5%

14,5%

12,5%

24 ай

15,0%

12,0%

13,0%

15,0%

13,0%

36 ай

15,5%

12,5%

14,0%

15,5%

13,5%

 

 

 

 

Юридикалык жактар

 

Мөөнөтүү

«Корпоративдик»: %ды төлөө ай сайын

 

«Мөөнөттүү, %ды төлөө мөөнөттүн башында

 

3 ай

-

-

6 ай

5,0%

-

9 ай

7,0%

-

12 ай

10,0%

9,5%

18 ай

10,5%

10,0%

24 ай

11,0%

10,5%

36 ай

12,0%

11,0%

Бардык акциялар


close