Анкета толтуруу

Анкета толтуруу

Юрист

Аймак:: Бишкек шаары

Жарык көргөн күнү : 7 бирдин айы 2024

Анкета толтуруу

ФАА

- -
Байланыш телефону
Email
Үй-бүлөлүк абалы, балдары (саны, жашы)
Билими (качан жана кайсы окуу жайларды бүтүргөн)
Кошумча билим (стажировкалар, курстар ж.б.)
Иш тажрыйбасы (мекеме, ээлеген кызматы, иштеген мезгили)
Көндүмдөр (программалар, системалар, жабдуулар)
Билген чет тилдери
Сиз эмне үчүн так биздин банкка кайрылдыңыз?

Маалымат берүү менен, талапкер өзүнүн жеке маалыматтарын «Керемет Банк» ААК иштетип жана сактооосуна өз макулдугун берет. Кайсы бир пункт боюнча маалымат жок болсо, Банк резюмени карабоо укугун өзүнө калтырат.


close