Төлөм терминалында төлөмдөр үчүн комиссиялар

Төлөм терминалында төлөмдөр үчүн комиссиялар

«Керемет Банктагы» төлөм терминалдарынын жардамы менен сутканын кайсы учурунда болбосун үч жүздөн ашуун ар кандай кызматтар үчүн төлөм жүргүзүүгө болот: телефондун балансын толуктоо жана электрондук капчыкка акча каражаттарын которуу, салыктарды жана айып пулдарды төлөө, коммуналдык жана мамлекеттик кызматтар, телевидение, интернет, ар кыл оюндар жана талап кылынган башка көптөгөн кызматтар үчүн төлөм жүргүзүү.

"Керемет Банк" ААКнын төлөм терминалында төлөмдөр үчүн тарифтер


close