«Ишкердик арыш» корпоративдик кредити

«Ишкердик арыш» корпоративдик кредити

ААК "Керемет Банк" өз кардарларына бизнести өнүктүрүү үчүн «Ишкердик арыш» корпоративдик кредитименен колдонууну сунуштайт.

Эгерде, Сизге карыз алуу ресурстарынын зарыл болгон өлчөмүн алуу үчүн күрөөлүк камсыздоо жетишпей жатса, бизнес-насыянын 50 пайзына чейинки кепилдикти тариздөө аркылуу “Керемет Банк” менен “Кепилдик фондунун” биргелешкен сунушунан пайдаланыңыз.

Ким кредит ала алат? Туруктуу бизнеси бар, үзгүлтүксүз 6 айдан кем эмес иштеп жаткан жеке ишкерлер жана юридикалык жактар.
Максатуу милдет
 • Сатып алуу/оңдоо/негизги каражаттарды кайра куруу;
 • Коммерциялык максатта кыймылсыз мүлктү сатып алуу;
 • Жүгүртүм каражаттарды толуктоо;
 • Алардын тармактуу жана максатуу багыты учурдагы өнүмдүн талаптары дал келген насыяларды кайра каржылоо;
 • Агробизнести өнүктүрүү (мал чарбачылык, өсүмдүк өстүрүү, айыл чарба ж.б. керектөөлөр үчүн жумуштарды төлөө);
Насыянын суммасы*

70 000 000 KGS 

Пайыздык ченемдер** (жылдык) сом менен 18%дан жогору
Насыянын мөөнөт 60 айга чейин
Камсыздоо
 1. Кыймылсыз мүлк
 2. Кыймылдуу мүлк (жабдуулар, унаа, жүгүртүүдөгү товар) – жалпы күрөөгө коюлган түзүмдүн 30% ашык эмес
 3. Кепилдик
Камсыздандыруу Банктын Кредиттик Комитетинин чечими боюнча
Банкта э/с болуусу  Милдетүү түрдө
Кредитти жоюу шарттары
 • Ай сайын төлөм аткаруунун негизинде аннуитенттик төлөмдөр менен;
 • Кредитти тең үлүш менен төлөө (ай сайын, квартал сайын);
 • Ийкемдүү график (бизнес сезондуу болгон учурда ар бир айга жеке төлөм аткаруу графигин орнотуу мүмкүн);
 • Кредиттин негизги карызын төлөө боюнча мөөнөтүн 12 айдан ашык эмес мөөнөткө жылдырып берүү мүмкүнчүлүгү.
Кредитти уюштурууга комиссия Банктын Кредиттик Комитетинин чечими боюнча

Корпоративдик кредитөө боюнча Сиз контакт борборуна төмөндөгү телефон боюнча кайрылсаңыздар болот: 996 (312) 55 44 44

КРЕДИТ АЛУУГА ӨТҮНМӨ КАЛТЫРУУ

*КРУБ Башкармалыгынын 2016 жылдын 10 февралындагы №7/3Токтомуна ылайык кредиттерди чет өлкө валютасында берүү, жеке ишкердикти күбөлүк же патенттин негизинде жүргүзгөндөргө берүүгө мүмкүн
** Жылдык эффективдүү пайыздык өлчөм 17,23% KGS

close