Директорлор кеңешинин жаңылыктары

Директорлор кеңешинин жаңылыктары

2021-жылдын 2-ноябрында "Керемет Банк" ААКда жаңы Директорлор кеңеши иштей баштады. Анын курамына: Абдыкадыров Калыбек Джусукеевич, Давлесов Айбек Насырович, Мамытова Кастору Касымбековна, Карпович Станислав Евгеньевич, Сейткасымова Раушан Рыскулбековна киришти. Чечим акционерлеринин кезексиз жалпы жыйынында кабыл алынды. "Керемет Банк" ААКдын  Директорло кеңешинин төрайымы болуп Мамытова Кастору Касымбековна шайланды.

2021-жылдын 19-августунда Директорлор кеңеши стратегиялык документ болуп саналган «Керемет Банк» ААКнын Коррупцияга каршы саясатын» бекиткен, өз кезегинде ал Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы мыйзам талаптарын жүзөгө ашыруунун бирдиктүү ыкмасын аныктайт.

Коррупцияга каршы саясат Банктын коррупцияга каршы туруу жаатындагы негизги документи болуп саналат жана өзүнө коррупциялык тобокелдиктерди алдын алуу жана минималдаштыруу боюнча чараларды камтыйт. Саясат коррупцияга каршы туруу талаптарын жана принциптерин так аныктайт, ошондой эле Банктын, акционерлердин, башкаруу органдарынын жана кызматкерлердин мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, өнөктөштөр, кардарлар жана үчүнчү жактар менен болгон өз ара аракеттери боюнча жол-жоболорду сыпаттайт.

Кабыл алынган документте Банк өз ишмердүүлүгүн жүзөгө ашырууда ар кандай кылмыштуу көрүнүштөрдөн баш тартаарын, этикалык нормаларды, ачык жана чынчыл бизнести жүргүзүү принциптерин сактай тургандыгын, ошондой эле корпоративдик маданиятты жакшыртууга умтулаарын, корпоративдик башкаруу боюнча мыкты практикаларга дит коёорун жана Банктын ишкердик беделин колдой тургандыгын ачык жарыялайт.

2021-жылдын 18-19-июлдарында "Керемет Банк" ААКнын Директорлор кеңешинин мүчөсү Атанова Гульсаара Тургумбаевна, Финансы рыногун жөнгө салуу жана көмөлдөө  Мамлекеттик кызматы жана Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын колдоосу алдында Кыргыз Республикасынын көзкарандысыз  директорлор палатасы тарабынан уюштурулган “Корпоративдик башкаруу негиздери: принциптери, ролдору, мыкты тажрыйбалар жана капиталды тартуу үчүн ачыктык” деген темадагы тренингке катышып келди. Иш-чаранын алкагында катышуучулар Кыргыз Республикасындагы корпоративдик башкаруунун  мыкты тажрыйбаларын жана улуттук коропорацияларды күчтөө аркылуу сапаттуу инвестицияларды тартуунун жаңы парадигмасын иштеп чыгышты.

  

Ар жылы 10-майда белгиленүүчү Банк кызматкеринин күнү – Кесиптик майрамынын урматына «Кыргызстан банктар биримдиги» «Керемет Банк» ААКнын Дайындоолор жана сыйлыктар боюнча комитетинин сунушуна ылайык «Өз ишине чындап берилгендигин, профессионалдык жана жеке сапаттарын, ошондой эле Банк ишинин  туруктуу өнүгүүсүнө, корпоративдик башкаруу системасынын жакшыруусуна кошкон олуттуу салымын» эске алуу менен «Керемет Банк» ААКнын Директорлор кеңешинин Төрагасы Душеналиев Сейтек Кубанычбековичти Ардак грамота менен сыйлаган. «Керемет Банк» ААКнын эмгек жамааты Сейтек Кубанычбековичти алган сыйлыгы менен чын жүрөктөн куттуктайт жана келечекте дагы далай албан ийгиликтерди жарата берүүсүнө тилектеш экендигин билдирет! 

2021-жылдын 15-16-апрелдеринде "Керемет Банк" ААКнын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү “Кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) жана террористтик (экстремисттик) ишти каржылоого жана каршы аракеттенүү” квалификациясын жогорулатуу жана кесиптик көндүмдөрүн арттыруу   программасына катышышты.


close