ЭЛКАРТ

ЭЛКАРТ

ЭЛКАРТ


Жеке тараптар үчүн ЭЛКАРТ накталай акчаны сактоо жана пайдалануу боюнча маселелерди чечип, Кыргызстандын түрдүү соода-тейлөө түйүндөрүндө товарлар менен кызматтардын акысын комиссиясыз төлөөгө мүмкүндүк берет. 

Пенсионердин ЭЛКАРТ карты – бул пенсия алуунун ишеничтүү ыкмасы. Картты тариздөө үчүн паспорт менен пенисиялык күбөлүктү көрсөтүү зарыл. Банк ай сайын карттагы оң баланска жылдык 5 % көлөмүндөгү сый акы чегерип турат

Социалдык төлөмдөр ЭЛКАРТ картасы КРдин Социалдык өнүктүрүү министрлигинен жөлөк пул жана компенсация алуучу КРдин жарандарына арналган. Банк ай сайын картадагы оң баланска жылдык 3 % көлөмүндөгү сый пул чегерип турат.

ЭЛКАРТ Контактсыз картасы (NFC модулу менен) байланышсыз төлөмдөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берет, картага үчүнчү жактардын тийүүсүн жокко чыгарат жана сатып алуулар үчүн талап кылынган убакытты үнөмдөөгө шарт түзөт. 

 

ЭЛКАРТ УЛУТТУК ТӨЛӨМ КАРТАСЫН ТЕЙЛӨӨ БОЮНЧА ТАРИФТЕР

Кызматтын аталышы  Жеке тараптар Пенсионердин картасы Социалдык төлөмдөр картасы
  Магниттик/ контактсыз Магниттик/ контактсыз Магниттик/ контактсыз
Карт-эсептин валютасы сом
Күчкө ээ мөөнөтү  3 жыл     3 жыл/ 8 жыл  3 жыл/ 8 жыл
Картаны чыгаруу үчүн комиссия   акысыз/ 200    акысыз акысыз
Карт-эсепке акча каражаттарын киргизүү  акысыз   
Тейлөө үчүн комиссия  100    акысыз/ 100  акысыз100 
Керемет Банктын банкоматтарында акчаны накталоо  0,3%  0% 0%
Башка банкоматтарда акчаны накталоо  0,6%   
Керемет банктын банкоматтары аркылуу балансты суроо  акысыз    
Башка банкоматтары аркылуу балансты суроо    
Калдыгына пайыз чегерүү (жылдык % ченеми) 4%** 5% 3%
Пайыздарды эсептөөдө төмөндөбөз калдык**
10000  - -

*Пайыздар ай сайын чегерилет жана пайыз чегерилген айдан кийинки айдын алгачкы күндөрү төлөнөт 

** Шарттар 2020-жылдын 2-ноябрынан тартып чыгарылган төлөм карттары үчүн гана аракеттенет

ЭЛКАРТ КАРТАЛАРЫ БОЮНЧА АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЧЫГЫМДООНУН КҮНДҮК ЧЕКТӨӨЛӨРҮ***

Картанын түрү POS-терминалдарда төлөөдө банкоматтардан накталай акча алуу Транзакциялардын саны
ЭЛКАРТ 300 000  10дон ашык эмес транзакция

 

 

«Керемет Банк» ААКнун банктык карталары боюнча тарифтери

«Керемет Банк» ААКнун банктык төлөм карталарын алуу жана колдонуу эрежелери

 

***Карталар боюнча күндүк чыгым чектери кардардын жазуу жүзүндөгү арызы менен өзгөртүлүшү мүмкүн.


close