Карталарды кантип толтуруу керек?

Карталарды кантип толтуруу керек?

КАРТАҢЫЗДЫ ОҢОЙ ТОЛТУРУҢУЗ! 

"Керемет Банк" ААК чыгарган банктык карталарды толтуруу    
Кайдан толтурса болот? Эмнени билиш керек? Кайсы валютада толтуруш керек Толтуруунун эң көп суммасы Комиссия Акча качан келип түшөт?
Накталай акча менен 
Банктын төлөм терминалдары аркылуу карталык эсептин номери/картанын номери/төлөө коду  * 30 000 ** Акысыз 1 саат ичинде 
Банктын банкоматтарында (Cash-In функциясы менен) карталык эсептин номери/картанын номери /төлөө коду  * 30 000 ** Акысыз 1 саат ичинде 
Банктын бөлүмдөрүндө картанын акыркы төрт саны жана картаны кармоочунун аты-жөнү , $,  Чектөөсүз Акысыз 1 саат ичинде 
Накталай акчасыз жол менен  
Интернет-банкинг аркылуу карталык эсептин номери/картанын номери /төлөө коду , $,  Чектөөсүз Акысыз 1 саат ичинде 
Банктын банкоматтарында (CardEx кызматы)*** картанын номери , $,   50 000

7 – Керемет Банктын карталарына

15 - КРдин башка банктарынын карталарына
1 саат ичинде 

*"Керемет Банк" ААКнун USD же RUB валютасында ачылган картаны толтурууда салынуучу сумма банктын коммерциялык курсу боюнча өзүнөн өзү  конвертацияланат

**Толтуруунун саны боюнча чектөө жок

*** Элкарт, UnionPay жана Кобренд карталары үчүн гана Элкарт улуттук төлөм тутумуна катышуучу банктар үчүн

Чет элдик банктар чыгарган банктык карталарды кантип толтуруу керектигин шилтеме аркылуу билсе болот. 

close