Банктык карталарга которуулар

Банктык карталарга которуулар

Чет өлкөлүк банк* чыгарган банктык картаны толтуруу үчүн, төмөнкүлөр зарыл:

  • Керемет банктын офисине келүү;
  • Банктык картаңызды акча которуу тутумдары аркылуу толтургуңуз келгендигин билдирүү;
  • Сиз үчүн эң ыңгайлуу акча которуу тутумун тандоо;
  • Паспортту көрсөтүү;
  • Алуучунун аты-жөнүн, картанын номерин жана которуунун суммасын билдирүү;
  • Которуунун суммасын жана комиссияны төлөө;
  • Кызмат төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция алуу.

 

ЮНИСТРИМ аркылуу карта толтургандык үчүн комиссия ("Cash to Card")

Картанын түрү
CONTACT
МИР/Visa/Mastercard банки РФ

 

 

1,5 % + 40

которуунун эң көп суммасы 100 000

Visa/MasterCard иностранные банки

 

1,5 % +3 $/

которуунун эң көп суммасы  4 800 $/

Union Pay -

1,5% + 2 $

бир кардарга жылына  50 000 $ ашык эмес

картага юань менен которуу
Элкарт -

1%

которуунун эң көп суммасы 50 000 / 5 000 $/ 5 000

картага сом менен которуу

close