Астрасенд

Астрасенд

Астрасенд

 

 

 

  • Россиядан Кыргызстанга акча которуулар;
  • операциялардын түрлөрү: келип түшкөн которуулар боюнча төлөм жүргүзүү;
  • валюта түрү: орус рубли (RUB);
  • жөнөтүүчү үчүн белгиленген  комиссия - 1%.

Которуу контролдук номери - 10 белги

close