WesternUnion

WesternUnion

WesternUnion

WesternUnion бул эл аралык акча которуулар тармагында дүйнөдө таанылган лидер. Азыркы кезде WesternUnion 190дон ашык өлкөдө бар, дүйнө жүзү боюнча 200 миңден ашуун пункту иштейт.        

 

Шарттары:

  • Которуу валютасы – АКШ доллары
  • Которуу үчүн комиссия* тарифке, жөнөтүлгөн суммага, которуу алына турган өлкөгө жараша болот 
  • Которуунун эң көп суммасы - 5 000 $
  • Которуу тездиги – тарифке жараша
  • Которуунун статусу жөнүндө маалымат - Western Union тутумунун сайтында 

Акча которууларын жөнөтүүгө тарифтер:

  • КМШ өлкөлөрүнө**:

        - 0,001 $ тартып 200 $ чейин - комиссия 2 $

        - 200,01 $ жогору -  комиссия которуунун суммасынан 1%

  • Кытай Элдик Республикасына:

        - 0,01 $ тартып 300 $ чейин - комиссия 8 $   

        - 300,01 $ тартып 1000 $ чейин - комиссия 18 $    

        - 1000,01 $ тартып 3 000 $ чейин - комиссия которуунун суммасынан 1,5%

        - 3 000,01 $ жогору -  комиссия которуунун суммасынан 0,9%

  • Түркияга, Бириккен Араб Эмиратына***:

        - 0,01 $ тартып 200 $ чейин - комиссия 3 $

       - 200,01 $ тартып 3 000 $ чейин -  комиссия которуунун суммасынан 1,5%

       - 3 000,01 $ жогору – комиссия которуунун суммасынан 1%

  • Алыскы чет өлкөлөргө****:

        - 0,01 $ тартып 50 $ чейин - комиссия 13 $   

        - 50,01 $ тартып 100 $ чейин - комиссия 15 $ 

        - 100,01 $ тартып 200 $ чейин - комиссия 22 $   

        - 200,01 $ тартып 300 $ чейин - комиссия 29 $ 

        - 300,01 $ тартып 400 $ чейин - комиссия 34 $   

        - 400,01 $ тартып 500 $ чейин - комиссия 40 $ 

        - 500,01 $ тартып 750 $ чейин - комиссия 45 $   

        - 750,01 $ тартып 1 000 $ чейин - комиссия 51 $ 

        - 1 000,01 $ тартып 1 500 $ чейин - комиссия 76 $   

        - 1 500,01 $ тартып 1 750 $ чейин - комиссия 81 $ 

        - 1 750,01 $ тартып 2 000 $ чейин - комиссия 91 $   

        - 2 000,01 $ тартып 2 500 $ чейин - комиссия 111 $ 

        - 2 500,01 $ тартып 3 000 $ чейин - комиссия 121 $   

*тутумда орнотулган бирдиктүү тариф жок, которуу үчүн комиссия жөнөтүлгөн суммага, ал жөнөтүлгөн өлкөгө, о.э. акча жөнөтүлүп жатканда күчкө ээ атайын тарифтик сунуштарга ээ акцияларга жараша болот, андыктан которуу акысын ар бир акча жөнөтүп жатканда банктын бөлүмдөрүнөн билүү зарыл

**КМШ өлкөлөрүнө Азербайжан, Белоруссия, Грузия, Казакстан, Молдова, Таджикистан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Украина кирет

***ушул тарифтин алкактарында алыскы чет өлкөлөргө, тизмекте көрсөтүлгөн КМШ, Россия, КЭР, БАЭ жана Түркиядан башка бардык алыскы чет өлкөлөр киришет;

****алыскы чет өлкөлөргө жөнөтүлүүчү 3 000,00$ ашуун суммалар үчүн ар бир кийинки 500$ интервалда акча которуу үчүн төлөмгө 20$ кошумчаланат.


close