Аккредитацияланган баа берүүчү компаниялар

Аккредитацияланган баа берүүчү компаниялар

Күрөө катары коюлуп жаткан мүлктү баалоо насыя суммасын аныктоо үчүн негиз болуп саналат. Буга байланыштуу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү баалоо процессин ар-намыстуу жана рынокто алда канча бай тажрыйбага ээ чыныгы профессионалга ишенип тапшыруу абзел.

Банк күрөөлүк мүлктү баалоо иштеринде кемчиликтер орун албашы үчүн «Керемет Банк» ААКсында аккредитацияланган компаниялар менен кызматташат:

"Бейкер Тилли Бишкек Эдвайзори" ЖЧКсы

Бишкек ш., Ибраимов көч., 103, «Виктори» ББ, 7-кабат

тел: (0312) 900505, (0312) 881500   

факс:  (0312) 910505

e-mail: contact@bakertilly.kg  

сайт: https://bakertilly-ca.com/

 

"Славянский Восток" ЖЧКсы

Бишкек ш., Манас пр., 40, 212-кабинет, 2-кабат

тел: (0312) 311597, (0312) 900651

факс: (0312) 311597

whatsapp: (0708) 418090

e-mail: s_vost@mail.ru

сайт: https://slav-vost.wixsite.com/svost  

 

"Бизнес-Эксперт" ЖЧКсы

Бишкек ш., Чүй пр., 164а, 2-кабат, 212-кеңсе

тел:  (0779) 31 16 86

whatsapp и telegram: (0559) 311686 

whatsapp: (0709) 311686 

e-mail: expert.biz@mail.ruinfo@b-expert.kg

сайт: http://b-expert.kg

 

"Кыргыз Риэлт" ЖЧКсы

Бишкек ш., Рыскулов көч., 79 Б, 2-кире бериш, 3-кабат, 11-кабинет

тел: (0312) 884219

(0755) 150616; (0505) 549795

e-mail: kyrgyzrielt2009@gmail.com


close