ЭКО жылуулук

ЭКО жылуулук

Карыз алуучуга/Кепилдик берүүчүгө коюлуучу талаптар:

Төмөнкүдөй киреше булактарына ээ 20 жаштан 70 жашка чейинки жеке жактар (кредитти толук жабылганга чейин):

  • кредит алуу үчүн арыз бергенге чейин кеминде 6 (алты) айдан бери иштеп жаткан (үзгүлтүксүз негизде) ишкерлик аракеттеринен;
  • кредит алуу үчүн арыз бергенге чейин кеминде 3 (үч) айдан бери үзгүлтүксүз түрдө эмгек акы түрүндө алып келе жаткан.

Кредит жеке турак жай шарттарын жакшыртуу үчүн арналган:

  • тышкы/ички  изоляция (жылуулоо);  
  • энергияэффективдүү/газ жана электр казандарды орнотуу/алмаштыруу;
  • күн нурунан энергия алуучу панелдерди/батареяларды/суу жылытуучу казандарды орнотуу/алмаштыруу;    
  • энергоэффективдүү терезе системаларын орнотуу/алмаштыруу;   
  • жылытуучу/муздатуучу/жарыктандыруучу экологиялык жактан натыйжалуу заманбап системаларды орнотуу/алмаштыруу;
  • ичүүчү суу менен камсыз кылуу муктаждыктары үчүн суу менен камсыздоо системаларын орнотуу/алмаштыруу; жылуулук насосторун орнотуу/алмаштыруу.                                   

Критерийге жооп берүүчү башка максаттар; энергиянын талап кылынышын азайтуу, ресурстарды үнөмдөө жана айлана-чөйрөгө тийип жаткан тескери таасирди азайтуу максатында энергоэффективдүү жана энергия үнмөдөөчү чечимдерди жана технологияларды, материалдарды, жабдууларды. 

Кредиттин шарттары  
Берилүүчү кредиттин валютасы  KGS
Пайыздык чени 21% дан тартып
Кредиттин мөөнөтү  3 айдан 3 жылга чейин
Кредиттин суммасы 10 000 сомдон до 1000000 сомго чейин
Күрөөсүз жана кепилдиксиз

жаңы кардарларга 100 000 сомдон

экинчи ирет алып жаткандар үчүн 200 000 сомго чейин

Кредитти жабуунун шарттары Ар айга бөлүнгөн аннуитеттик төлөмдөр менен

close