Билим - өмүр чырагы

Билим - өмүр чырагы

Карыз алуучуга/Кепилдик берүүчүгө коюлуучу талаптар:

Төмөнкүдөй киреше булактарына ээ 20 жаштан 70 жашка чейинки жеке жактар (кредитти толук жабылганга чейин):

  • кредит алуу үчүн арыз бергенге чейин кеминде 6 (алты) айдан бери иштеп жаткан (үзгүлтүксүз негизде) ишкерлик аракеттеринен;
  • кредит алуу үчүн арыз бергенге чейин кеминде 3 (үч) айдан бери үзгүлтүксүз түрдө эмгек акы түрүндө алып келе жаткан.

Максаттуу багыты:

Кредит жогорку, атайын, техникалык билим алууну, тилдик жана ИТ-курстарынан, квалификацияларды жогорулатуу курстарынан өтүүнү, ошондой эле адистештирилген тренингдерге жана башка билим берүүчү программаларга катышууну каалаган кардарларга арналат.

Кредиттин шарттары
 
Берилүүчү кредиттин валютасы 
KGS
Пайыздык чени  20% дан тартып
Кредиттин мөөнөтү  3 айдан 36 айга чейин
Кредиттин суммасы 10 000 сомдон 500 000 сомго чейин
Күрөөсүз жана кепилдиксиз  

жаңы кардарларга 100 000 сомдон

экинчи ирет алып жаткандар үчүн 200 000 сомго чейин

Кредитти жабуунун шарттары Ар айга бөлүнгөн аннуитеттик төлөмдөр менен

close